Trygt boligkjøp?

Trygt boligkjøp?

Er du blitt avvist av forsikringsselskapet selv om du har hatt en god sak? Opplevet urealistiske takstmenn eller altfor positive meglere? Kjente du dine rettigheter? Følte du deg trygg eller usikker? Måtte du kjempe? Fortell om dine erfaringer som boligkjøper - både positive og negative - med megler, takstmann, forsikringsselskaper og selger! Forbrukere som kjøpere må bli hørt...

Points

Lettvint å forholde seg til meglere ifbm lover og regler ved kjøp av bolig.

Vi har kjøpt bolig til oppføring. Byggeselskapet var veldig imøtekommende og hadde en fornuftig innstilling til endringer. Kostet det ikke noe for dem, så skulle det selvfølgelig ikke koste for oss. Vi ble holdt oppdaterte i hele prosessen.

Jeg har hatt positiv erfaring med eieskifteforsikring. De ringte og sa at kjøper hadde kommet med krav om at jeg som selger skulle betale 300000 for at de skulle utbedre badet, dette fordi kjøper mente det var for liten helling mot sluket. De sa kort at dette kravet kom de til å avvise. Det gjorde de, jeg fikk kopi og hørte aldri noe mer. Da var jeg glad jeg hadde forsikring.

Det negative er at jeg følte jeg hadde for lite kontakt med megler underveis. Skulle også ønske at han var med på en siste sjekk av leiligheten, samt overlevering av nøkler.

Jeg har opplevd at selger ikke var ferdig med å pakke på overtakelsestidspunktet og ikke ville gi fra seg nøkkelen. Ved et annet boligkjøp, opplevde jeg at boligen hadde en mangel ved overtakelsen og at det var vanskelig å vite hvor mye penger som burde holdes tilbake. Megleren var ikke tilstede ved noen av overtakelsene. Jeg tenker at meglers tilstedeværelse er viktig for å kunne håndtere slike situasjoner og hjelpe til ved uenigheter knyttet til feil/mangler og beløp som skal holdes tilbake.

Badet viste seg å ha motfall mot sluk og fjerna membran under badekar. Ville køyre sak gjennom kjøpsforsikringa, men dei trudde ikkje eg ville kome gjennom med noko trass i ein god rapport frå takstmann estimert til 160.000 kr. Kjøpsforsikring er ein vits. 5000 ca for takstrapport på skaden, 5000 ca for forsikringa, 4000 ca i eigenandel om eg ville bruke den, og som kanskje ikkje førte nokon veg. Her saknar eg at nokon står til ansvar utanom rettslege tiltak!

Jeg har kun en erfaring som boligkjøper. Huset var gammelt med behov for totalrenovering. Megler var tydelig med alle forbehold og opplyste om risiko og mulig risiko ved boligen. I etterkant har det vist seg at mye av risikoen var overdrevet. Vi ble rådet til å finne våre egne rådgivere i forkant av kjøpet. Ved etterkontroll, har alt så langt vist seg å være i god nok stand eller bedre stand enn først antatt.

Vi vant sak mot Protector etter kjøp av enebolig. Advokat anbefalte å ta ut stevning direkte mot eierskifteselskap. Var veldig effektivt. Brukte takstfirma til å avdekke alle svakheter og fant feil.

Meglere lover ofte mer enn hva som er realiteten ved boligkjøp. Dessverre så er det slik at dette oppdager man ikke før man har tatt objektet i bruk,da begynner prosessen med å påpeke feil og mangler

Kjøpte en leilighet i et nytt byggeprosjekt, og er kjempefornøyd med hele prosessen. God oppfølging fra både utbygger og takstmann hele veien. Oppdaget noen små feil etter innflytting og det tok ikke lang tid før det dukket opp en fagmann på døren og ordnet det - helt uten ekstra kostnad selvfølgelig. Fin erfaring!

Selger hadde krysset av NEI på egenerklæring på spørsmål om skadedyr. Tilstandsrapport var også gjennomgått av takstmann uten anmerkninger på dette punktet. Etter innflytting viser det seg at de har hatt rotter på loftet i flere år. Kjøpeforsikring leide inn takstmann, og fikk vurdert oppretting, sanering og tetting til 180.000 kr, gitt at det ikke er innvendige skader i vegger. Har en pågående sak på dette. Synd at egenerklæring har så liten juridisk kraft!

Enkelt å kjøpe bolig av meglere

Er en del feil og mangler ved nye boliger, noe som igjen medfører klager til firmaet som har bygget boligen

Har opplevd megler som bare fnøs av meg da jeg spurte etter radonmålinger. I følge megler var det ikke så viktig tydeligvis. Etter kjøpet foretok vi selv radonmålinger, og det viste seg at det var meget høye verdier. Måtte installere to radonbrønner og lufteanlegg for tilfredsstillende inneluft.

Ingen negative hendelser

Meget fornøyd med megler

Kjøper melder etter 5 år inn forsikringskrav. En mur jeg satte opp har begynt å sige ut og fukt skader på soverom. Mitt forsikringselskap kommer til meg med varsel om mulig regresskrav omtrent før saken er behandlet. Kjøper kommer ikke noe vei med fuktklagen. Men forsikringselskapet mener jeg har holdt tilbake informasjon om muren. Ganske frustrerende å bli beskyldt for å være skurk.

Vi kjøpte prosjekt, her var de fleste av leverandører veldig greie, men kjøkkenleverandøren stilte med en ny person som ikke kunne noe og gav oss feil tilbud og feil tegninger. Mye unødvendig irritasjon og stress som ble knyttet til denne prosessen.

Dette var ikke bolig jeg kjøpte, men som jeg vurderte. Var to boliger i samme leilighets enhet til salg. Og jeg var i kontakt med meglere for begge to da jeg kunne tenke meg å flytte dit. Men de ga helt ulike svar når det gjaldt nedbetalings av fellesgjeld. Så der turte jeg rett og slett ikke å kjøpe...

Jeg har opplevd at megler ikke kunne sin jobb. For eksempel - han viste ikke hva som fulgte med boligen og jeg måtte vise ham det som står i loven. Andre obligatoriske ting var han ikke kjent med - f.eks. brannslukningsapparat, røykvarslere osv. I tillegg var han alltid for sent for å møte opp og ikke virket veldig interessert i jobben sin. Vi måtte hele tiden "pushe" på.

Den førre bustaden eg kjøpte var full av teikn på at oppussing ikkje var gjort av fagfolk. Dette nemnde verken meglar eller seljar. Sjølv er eg fagmann og visste dette, men kven som helst andre kunne kjøpt katten i sekken. Skulle heldigvis pusse opp likevel.

Meklar var veldig imøtekomande på spørsmål då eg kontakta han med spørsmål, sjølv utanom visning og møter.

Fikk pålegg fra brannvesnet om å utbedre pipeløp da dette ikke var tilfredsstillende. Fikk vite fra brannvesnet at de ikke tidligere har hatt kontroll i huset, da forrige eier aldri hadde tilrettelagt for feiing - mest sannsynlig siden han da ville fått fyringsforbud. Kunne uansett ikke bevise at forrige eier hadde visst om feilen, og måtte dekke utbedring selv.

Oppsummert: visning på 45 minutter er ganske kort tid for å avdekke alle manglar. På denne tida skal du ha bestemt deg for om du vil by, og kor mykje. Så legg du ut millionar for denne bustaden. Dette utan nokon form for reklamasjon, garanti eller erstatningsansvar. Ein kartong mjølk har betre vilkår for forbrukar.

Fleksibilitet i forhold til å holde privatvisning da jeg var bortreist på visningsdagene.

Usikkerhet rundt rettigheter i forbindelse med kjøp av bolig.

Megler hadde assistent som alltid var tilgjengelig på tlf. God service.

Jeg kjøpte min nye bolig, en leilighet gjennom privat kjøp. Valget med å gjøre det på denne måten var at det ble billigere og vi - kjøper og selger - sparte penger. Men hovedgrunnen til at jeg syntes at dette var greit var at jeg kjente selger veldig godt og hadde vært på besøk i leiligheten flere ganger tidligere. Uten dette hadde jeg ikke gått for privat salg.

Fikk ikke beskjed om veggdyr i leiligheten som var der under visning, men som ble behandlet mellom visning og overtakelse. Veldig ubehagelig å få vite i etterkant og jeg var bekymret for at veggdyrene ikke var 100% bekjempet i lang tid.

Opplevde lav takst mot for det som møtte oss. Positiv megler som kunne møte oss før oppsatt visning. Ga tips til hvordan kuppe leiligheten, men understreket at dette måtte gå mellom kjøper og selger, og ikke han som megler.

I første leiligheta vi kjøpte lukta badet skikkelig møkk. Det gjorde den ikke på visning. I andre leiligheta lukta badet skikkelig røyk, noe den ikke gjorde på visning. Vi har likevel ikke benyttet oss av eierskifteforsikring, selv om vi har den. Det er ting vi kan leve med.

Tok over leiligheten 1 mnd forsinket pga økonomiske heftelser på boligen fra forrige eier. Banken min ordnet greit opp i saken i forhold til selgers bank. Kanskje en minus ved å kjøpe bolig privat at uoversiktlige ting som f eks dette kan dukke opp.

Da vi kjøpte vår første hytte gikk alt smertefritt.

Da vi kjøpte vårt første hus var huset svært dårlig vasket da vi skulle flytte inn. Det gjorde overtakelsen veldig kjip, vi måtte klage og det ble dårlig stemning. Skulle ønske at megler var der og sørget for at det så bra ut før vi overtok.

ingen megler inne i bildet. Ingen negative opplevelser.

Kjøpte privat (av en venn) så megler var ikke innblandet. Veldig positiv opplevelse. Fikk takst på boligen og la inn bud deretter. Vi ble enig om en pris som begge parter var fornøyd med.

Megler var på ferie når vi skulle overta bolig. Sekretæren hans kom i stedet. Dessverre hadde vedkommende lite å bidra med.

Kjøpte vår første bolig i august 2016. Veldig fornøyd med huset. Derimot har tomten, som huset vårt står på, blitt delt i 2. Dette var vi klar over da vi kjøpte, men det oppstod problemer når byggingen begynte. Siden huset vårt står i en bakke, så måtte det bygges støttemur for den nye boligen nedenfor oss. Selskapet som står for den jobben bestemte seg for å sette denne støttemuren på vår tomt uten å snakke med oss. De "stjal" ca 12×0,5 meter av tomten. Veien til vår bolig ble i tillegg ødelagt

Kjøpte enebolig. Oppdaget at to av badene hadde fuktskader pga lukt. Ifølge boligrapport skulle badene vært nyopppusset av fagfolk. Selger hadde eierskifteforsikring. Forsikringsselskap avviste saken fullstendig. Vi endte opp med å bli tilkjent 300000,- Brukte anerkjent advokat som er ekspert på slike ting.

Kjøpte bolig før visning. Var ganske desperat etter flere budrunder på andre objekter som gikk over takst. Strakk meg egentlig lenger enn jeg ønsket. Usikkerheten ved å kjøpe direkte av selger, uten budrunde, etterlater en uggen følelse. Men det er tross alt BRL, der utvendig er dekket ved eventuelle feil.

Kjøpte en leilighet som viste seg å ha skadedyr (skjeggkre) uten at selger el. megler opplyste om det til tross for at jeg spurte spesifikt om skadedyr. Det viste seg også at det var en kjent sak i borettslaget at det hadde vært en del vannlekkasjer i noen leiligheter som kan ha vært opprinnelsen til skjeggkreene. Kom ingen vei med selger eller megleren til vedkommende. Men borettslaget ordnet opp med sin forsikring.

Kjøpte hus og avdekket etterhvert muggsopp ved bruk av muggsopphund. Den gang fantes det ikke kjøpsforsikring, kun salgsforsikring. Fem års mareritt med forsikringsselskap og advokater. Enorme kostnader til sanering, advokater, byggmester og takstmann. Inngikk forlik da jeg var utslitt og ville bli ferdig. Redningen ble at jeg leide ut huset og fikk fradrag på skatten for nødvendig oppussing. Solgte huset etter flere år. Da hadde jeg dekket tapet. Nå finnes det heldigvis kjøpsforsikring også.

Kan ikke alltid stole på selgers opplysninger i prospekt. Selger hadde oppgitt bevisst feile opplysninger i prospektet, og talsmann hadde gjort en dårlig jobb da han skrev rapport på huset. Det viste seg at boligen hadde flere feil og mangler, men vi fikk erstatning fra selgers forsikringsselskap to ganger for selger hadde bevisst oppgitt feil informasjon. F.eks det var oppgitt at elektriker hadde utført arbeid, men det var selger selv hadde utført elektriker arbeid, med grove feil og mangler

Vi fikk kjøpe bolig før boligen ble lagt ut på markedet. Veldig fornøyd med å slippe konkurranse.

ved kjøp av bolig liker jeg tryggheten med å ha en megler å forholde seg til

For det meste fornøyd med boligkjøp. Også veldig glad for eie skifteforsikring.

Kjøpte hus av boligbyggefirma. De var hele veien imøtekommende og vi fikk gjøre våre tilpasninger som vi ønsket hele veien. De var flinke til å informere oss om hvor mye endringen ville koste. Resultatet ble at i dag har vi drømmeboligen og klarte å holde oppsatt budsjett.

Ble meget ivaretatt av megler ved kjøp av bolig, var rimelig grønn når det kom til alt innen bolig kjøp/salg. Ble ikke utnyttet tvert imot, fikk ekstra service til tross for det var etter kjøpet var i boks!

Erfaringen min er at en må krangle på alt enn vil ha igjennom. Ingen på andre siden godtar noe uten at det krangles i det uenderlige først.

Mye å hente på å sette seg inn i hva du kan se etter for å få prisavslag når du tar over bolig. Eks; tømt sluk under dusjkabinett, dato på brannslukker, generell rengjøring, løse stikkontakter osv.

Den personlige kjemien mellom meg og megler er ikke den beste, så jeg merker jeg til tider kvier meg til å ta kontakt. Skulle gjerne byttet, men da dette er en i familien min kan jeg ikke uten å skade den private relasjonen. Har nå lært det til neste gang, at personkjemi er viktig i denne sammenhengen.

Vi gikk på flere privatvisninger da vi ikke hadde mulighet når det skulle være visning. Veldig fleksible meglere som gladelig stilte opp når vi ønsket gav god opplevelse av kjøpsprosessen.

Har nettopp kjøpt leilighet gjennom megler, noe jeg er veldig glad for siden dette var et nytt prosjekt og jeg hadde mange spørsmål under byggefasen. Som kjøper liker jeg tryggheten en megler gir meg.

Har opplevd at 2 selgere har holdt tilbake opplysninger de måtte ha visst om ved eiendomskjøp. Utrolig dårlig moral. Etter dette oppgir jeg hver minste detalj om eiendom ved salg. Sparer også på materiallister fra oppussing og håndverkere.

Føles veldig som megler i all hovedsak kun bryr seg om selgers interesser og man får ikke samme service og hjelp som kjøper

Hvor mye man kan få i lån i forhold til budrunde osv synes jeg var noe som var veldig forvirrende, og noe som banken ikke fikk forklart godt nok. Endte opp med å måtte bruke mer egenkapital enn planlagt

Megleren roter med seksjonering og det tar nesten to år å ordne det. Alle seksjonene var feil og vi endte opp med feile utgifter med tanke på f.eks eiendomsskatt, det ble feil i likningene. Megler tar veldig lite ansvar og vi måtte ordne opp internt mellom seksjonene slik at det blir betalt riktige summer til kommunen. Dette på et nytt bygg med bare 4 enheter. Det var rett og slett for dårlig!

Jeg har ikke erfart hverken positive eller negative erfaringer med megler i forsikringssaker, men i renoveringsprosess har vi opplevd å bli svindler av falsk håndverker. Da var det godt å ha en "forsikring" gjennom huseiernes landsforbund som dekket advokatutgifter.

Ved et par flyttinger har vi opplevd at vi har vært avhengig av å kjøpe i perioder hvor det er lite boliger til salgs og dermed må betale betydelig over takst. Men det er vel slik et marked skal fungere. For øvrig har vi bistått barna økonomisk ved kjøp av boliger i pressområder, og har dermed indirekte bidratt til å et økt prisnivå på boligene. Dette i kombinasjon med at mange også bruker bolig som investeringsobjekt, bidrar dette til unødvendige høye boligpriser (for førstegangskjøper).

Jeg har for det meste gode erfaringer med forsikringsselskap og takstmenn i forbindelse med boligkjøp

Føler at det er for lite info om hvor sterkt en står i forhold til forsikringsselskaper i forhold til problemer som kan oppstå. Med tanke på hva de dekker og hvor mye egenandelen faktisk kommer på. Dette gjør at en kan føle falsk trygghet på hvor mye hjelp en kan få og hvor mye en faktisk må dekke selv om en i det hele tatt får hjelp.

Er veldig glad for at eie skifteforsikring har kommet, når det faktisk fungerer.

Har vel opplevd en og annen megler som har smurt litt tjukt på, ja... Til og med noen som har blitt sure fordi boligen ikke var interessant for oss. Forsøker å unngå visninger med bare megler. jeg vil heller snakke med takstmann og selger. Og ja, det går an å få takstmenn i tale i etterkant. (denne ble vel også en litt positiv erfaring...)

Det er meget viktig at fall mot sluk blir kontrollert når man kjøper bolig. Likeledes dokumentasjon på at en eventuell tidligere fornyelse av badet er utført av en fagmann og gjort slik det skal. Hvis man ikke sjekker så kan man få en ubehagelig opplevelse i ettertid med påfølgende irritasjon og sikkert mye merarbeid.

Når man laster ned eller bestiller prospekt blir man ofte oppringt av megler. Dette oppleves som plagsomt. I et hett boligmarked i Oslo, hvor man kanskje laster ned 20 forskjellige prospekter på en uke så blir det mye "mas" fra meglere som ønsker å få deg på visning. Noen meglerselskap har et alternativ man kan krysse av for dersom man ikke ønsker å bli kontaktet, og dette burde bli standard.

Vi hadde problemer med boligkjøperforsikringen. Kjøpte denne, da jeg trodde jeg skulle få hjelp ved problemer. Varmtvannsberederen var ødelagt og mye annet smått var ikke i stand. Fikk da beskjed om at dette var for små beløper til å få det dekket. Advokaten sa at det skulle se fint ut på papiret i Norge, så de kunne ikke registrere så mange saker. Så kun skader med svært høy verdi, ble dekket. Ikke greit!

Har alltid blitt tilbudt privatvisninger der jeg har tatt kontakt med megler fordi visningstidspunktet ikke passet. De beste privatvisningene har vært med selger og ikke megler - det er tross alt selger som kjenner boligen best. Har ingen betenkeligheter med å kjøpe fra noen som selger uten megler.

Eierskifteforsikring er viktig å sørge for å ha. Da er er sikret i tilfelle noe skulle dukke opp i etterkant av kjøp/ salg.

Ved å bruke megler er en sikret at det nødvendige papirarbeidet blir gjort og en slipper selv å følge med på at alle papirene er utfylt og sendt inn. Greit å ha noen som klargjør alt dette på riktig måte.

Megler var positiv i forhold til visninger, både avtalte og privatvisninger, noe som var en stor fordel i forbindelse med kjøp og salg.

Noen boliger har kun visning i 30 minutter. Dette er altfor kort tid til å kunne gå grundig nok gjennom boligen.

Boligkjøperforsikringen hjelper deg kun hvis feilen ved boligen er veldig stor. Dersom feilen/mangelen ifølge forsikringsselskapet er påregnelig pga alder, får man ikke hjelp, selv om det ikke stod noe om feilen i taksten. Kjøpte eldre hus der det ikke var angitt noen feil ved taket, og fikk ingen hjelp av boligkjøperforsikringen da det viste seg at det var vannskade og råte i taket og veggen i rommet under, fordi det var påregnelig at man måtte bytte tak de nærmeste årene.

Visning med selger til stede er veldig bra, da man kan få stilt spørsmål man lurer på til en som faktisk vet. Kanskje kunne flere selgere ha vært til stede f.eks. de siste 10 minuttene av visningen?

Kjøpte ny bolig av en av "versting"-selskapene av de som bygger ut eplehager på Oslo Vest. De viste seg å være løsningsorienterte og fleksible, og var enkle å ha med å gjøre når det kom til endringer.

meglere kan det de jobber med er min mening!

takstmann har ikke alltid rett er min mening,har hatt erfaring på dette, og fått tre forskjellige takster på bolig som har hatt så mye som over 1 million i differanse!

Opplevde det meste av prosessen som positivt, men skulle ønske at megler var med på den første delen av overtakelsen.

Under overtakelsen opplevde jeg at selger plutselig måtte dra tilbake på jobb før vi var ferdige med å gå gjennom boligen og sjekke at alt var i orden. Det føltes vanskelig å protestere på det og si at det ikke går og vi følte oss tvunget til å skrive under før vi hadde sett på alt. Dersom megler hadde vært til stede under overtakelsen, tenker jeg at det hadde vært lettere å få gjennom at selger måtte bli til vi var ferdige med gjennomgangen.

Vi gikk på mange visninger gjennom et og et halvt år før vi kjøpte bolig. På visningene tittet vi ikke bare på boligen, men vurderte også hvor flinke meglerne var til å "selge inn" boligen, uten at de var altfor pågående. Når vi skulle selge bolig selv, inviterte vi de to vi oppfattet som flinkest til å selge og valgte den som gav best inntrykk hjemme hos oss. Vi ble dermed veldig fornøyde med megleren.

Takstmannen hadde ikke avdekket fukt og råteskade i kjelleren under takseringen. Dette oppdaget vi selv bare få dager etter at vi flyttet inn. Da vi selv engasjerte takstmann for å taksere skaden, sa takstmannen at denne skaden ville han ha oppdaget under takseringen. Dumt at det skal være så vanskelig å beskytte seg mot dårlige takstmenn.

Jeg hadde en megler som var for ivrig med å prøve å selge boligen til meg. Han ringte tilogmed når jeg var på ferie, for å si at det hadde passet han fint om jeg kom med bud, så slapp jeg å "ødlegge" hans ferie.

Opplever at det jeg som ung boligkjøper ikke har fått den samme "respekten" som andre mer etablerte. Har ved flere visninger blitt oversett eller ikke gitt nok oppmerksomhet, hvor jeg tenker at det har med hva megler tror min kjøpsevne er.

Hadde en god erfaring når vi skulle skrive under kontrakten. Ting ble gjort skikkelig, og gjennomgått på en god måte. Veldig fornøyd med selve overtakelsen også. Lite arbeid for meg

En ting er helt sikkert og det er at man bør være objektiv når vurderer å legge inn bud på en brukt bolig. Med det mener jeg at man ikke må la seg rive med og ukritisk bestemme seg for å kjøpe. Bruk nødvendig tid til å lese takstrapport og undersøk kritiske punkt som eksempelvis bad. Bruk gjerne klinkekuler og se hvor de triller. Det er nok av eksempler på at fallet mot sluk ikke er slik det skal være.

Ved budrunde har jeg opplevd at megler informerte meg om hvilken budstrategi og maksbud motpart i budrunden har opplyst om. Det ga et særs dårlig inntrykk av megler og firma, og jeg fikk sett hvor viktig det kan være å holde slike kort tett til brystet.

Eierskifteforsikring er et must- for begge parter.

Den siste boligen vi har kjøpt ble kjøpt i en by hvor takstmenn bare går igjennom bolig ,men ikke kommer med pristakst. Det kom på en måte positivt ut for oss da selgere hadde urealistiske prisforhåpninger i forhold markedsverdi. De avviste bud like under prisantydning men ingen flere la inn bud. Da vår finansiering var på plass fikk vi boligen noen hundre tusen under første prisantydning. Jeg tror kanskje selger ville profittert på en realistisk pristakst.

Antok at det var mus i boligen, men selger mente det ikke var tilfelle. Det viste seg at jeg hadde rett.

Det å kunne snakke med selger på visning har for meg vært meget viktig. Takst kan av og til være vanskelig å forstå, så det å bli vist problemene og demmes tilstand av selger har for meg vært en viktig faktor.

Fikk mulighet til å flytte litt ting fra den boligen jeg skulle selge til den jeg kjøpte før overtagelse. Det gjorde det mye lettere å sette i stand boligen som skulle selges for visning.

Totalt sett meget fornøyd med vårt kjøp av brukt leilighet for to år siden. Profesjonell megler, som holdt oss godt informert under hele prosessen, og som vi hadde en god tone med. Har i etterkant hatt meglerfirmaet inne for verdivurdering, og bare positive ting å si om det.

Har kjøpt leilighet to ganger usett, DVs ikke vært på visning pga avstand. Takket være mye spørsmål til megler skriftlig har jeg ikke gjort noen tabber. For når en er på visning så er det begrenset hvor mye en klarer å se av feil siden en ikke er ekspert. Feilene har en lei tendens til å dukke opp etter hvert. I de to tilfellene sa jeg til megler at dersom vedkommende visste om noen feil el. lignende på det jeg spurte om så hadde faktisk megler informasjonsplikt til meg som kjøper.

Jeg har for det meste hatt positive opplevelser rundt kjøp av bolig, men det er nok en del flaks også siden jeg ikke er ekspert på noen områder.

Vårt siste kjøp er et hus og selger har valgt å ikke tegne eierskifteforsikring. Nå ser det ut som det dukker opp mangler en god stund etter kjøpet. Merker jeg føler større usikkerhet ved å skulle forholde meg direkte til selger enn til et forsikringsselskap. Neste gang vil det at selger har eierskifteforsikring bety endel.

Jeg opplevde engang at selger ikke dukket opp til overtakelse pga at selger trodde det var en annen dag. Siden selger også bodde i en annen by, så tok det litt tid før jeg kom meg inn i den nye leiligheten, megler hadde heller ingen nøkler og var heller ikke så hjelpsom. Så ennå i dag har jeg litt dårlige følelser rundt ett meglerbyrå pga den elendige servicen den ene megleren hadde overfor meg.

Synes gjerne man burde få med budjournal ved kjøp av bolig, siden dette gir en trygghet i at alt har foregått riktig under budgivning. Dette fikk ikke vi, med unntak av en -veldig kjapp- gjennomgang med megler, før den forsvant.

fikk omtrent ikke oppfølger av megler.

Da jeg var på visning og så gjennom boden i kjelleren fikk jeg fortalt av megler at dette var en grovkjeller, men at man fint kunne lagre ting som hjul, sykkel osv der nede. Det viste seg å ikke stemme, da det var vått og mygl i kjelleren. Ikke greit når megler gir feil informasjon

Visningstiden på ca.1 time er altfor kort, og tidspunktene er ofte slik at det ikke er mulig å få med seg eksperter for å se på sammen med en. En bruker ofte lenger tid i en butikk for å sjekke ut en enkelt vare som f.eks tv, eller bil for den saks skyld. Og budrunden er korte og hektiske.

Veldig flott å ha en megler fra anerkjent selskap å forholde seg til mtp. kjøp av bolig.

På kontraktsignering avtalte selger, megler og jeg som kjøper at overtakelse skulle skje 3 dager tidligere enn først avtalt (fredag i stedet for mandag). Dette passet for megler, men en time før overtakelse ringte han meg og hadde helt glemt dette. Vi avtalte allikevel at overtakelse skulle skje samme dag, og at vi kunne ringe han om det var noe. Følte meg litt utrygg på dette siden dette var mitt første boligkjøp og selgers første boligsalg så vi var litt usikre på hva som burde gjennomgås.

Er fornøyd med megler sin innsats iforhold til overtakelsen av leiligheten. Hun ble med på en sjekkrunde, ordnet med strømabonnement for meg, og forsikret seg om at jeg "godkjennet" leiligheten før jeg fikk nøklene

Megler reise på ferie en uke før overtakelse uten å gi videre beskjed til oss. Det viste seg at eierandeler var ført feil i kontrakten i forhold til hva banken måtte ha av dokumentasjon. Dette ble ordnet opp i men skapte en ekstra stressfaktor ifm kjøpet av boligen. Det var korte frister som måtte rekkes for at kjøpet skulle gå gjennom som avtalt. Jeg hadde alt klart og satt kun og ventet på at noen andre skulle ordne opp i meglers feil.

positivt møte med megler, hun hadde god kjennskap til leiligheten og var imøtekommende. God kommunikasjon hele veien fra visning til jeg sto med nøklene i hånda. La fram gode fremdriftsplaner

Jeg har kun erfaring som boligkjøper og opplevde i all hovedsak prosessen som positiv. Det eneste som trakk noe ned var meglers fremgangsmåte som var noe nedlatende. Ellers gikk det meste veldig greit. Vi kjøpte et relativt nytt hus og hadde en grundig gjennomgang av selger som også hadde bygget huset. Vi hadde også med oss en bekjent som er byggmester på visning for å redusere sjansen for ubehagelige overraskelser i etterkant.

Megler burde definitivt være tilstede under overtakelse av bolig. Det er vanskelig som kjøper å vite hva man skal gjør dersom det er mangler eller feil ved overtakelse. Ved vårt forrige kjøp var det flere mangler som vi ikke tok tak i da vi ikke visste hvilke rettigheter vi hadde.

Prospektet er veldig ofte godt utfyllende og viser både styrker og svakheter ved boligen. Jeg liker at man her kan finne mye informasjon, og at den oppleves som ærlig og redelig ved at takstrapporten og egenerklæring er samstemte og stemmer med egen opplevelse etter visning.

Har ved flere anledninger opplevd at megler ikke er tilstede ved overtakelse. Heldigvis har jeg ikke vært ute for situasjoner der det har vært uenighet, feil eller mangler ved overtakelsen, men det har vært ett stressmoment å vite at man ikke kan ta avklaringer med en profesjonell part der og da. Jeg tenker at meglers tilstedeværelse er viktig for å gi trygghet og eliminere opplevd risiko igjennom hele prosessen, også overtakelse.

Da vi kjøpte vår første felles enebolig i 2014, tok vi oss god tid på begge visninger, og siden samboer er byggmester, valgte vi ikke boligkjøperforsikring. Selger hadde boligselgerforsikring. Badet var pusset opp i 2009 (var det oppgitt i egenerklæring/takst), og siden vi var innenfor 5års reklamasjonsfrist, følge vi oss trygge. Senere ble det tilfeldigvis oppdaget at badet hadde skjulte feil, og var pusset opp i 2005! Be om dokumentasjon av våtromsrenvering i tvilstilfeller før budgivning!

Jeg har hatt positiv erfaring med privatvisning. Selger kjenner ofte boligen og området bedre enn megler, og er etter min erfaring den som gir best informasjon på ett så tidlig stadie i kjøpeprosessen. Samtidig er det viktig at megler er lett tilgjengelig for spørsmål man ønsker å stille til en profesjonell part for å få den tryggheten man søker før og etter visning.

Selger var hyggelig og behjelpelig i prosessen. Dårlig utvasking, men vi valgte å ikke klage på dette fordi prosessen hadde vært god og vi uansett ønsket å vaske oss "inn" i huset. Megler var tilgjengelig for oss som kjøpere, det var et pluss. Opplever dog at det er begrenset hva megler kan og vet om boligen, men det kjapp med å henvise oss til dirkete kontakt med selger. Dette oppleves påtrengende, vi mente det var mest ryddig å ta dialog med megler, som jo vær betalt av selger for dette.

Opplever ofte "klipp og lim" hos takstmenn. Spesielt i borettslagsleiligheter

Ved forrige boligkjøp i 2014 (enebolig), viste badet seg å ha skjulte feil (sprekk i membran under flis) samt at det var renovert i 2005 (og ikke 2009 som oppgitt i prospekt og takst). Vi hadde ikke boligkjøperforsikring, men kjørte på egenhånd krav mot Protector (da selger hadde oppgitt grovt feilaktig opplysninger om badet). De avviste og avviste og trenerte saken i håp om at vi skulle gi opp. Til slutt havnet saken hos KFE (Klagenemnda For Eierskifteforsikring) hvor vi fikk medhold - hurra!

ingen negative erfaringer i denne saken her

Føler meg litt lurt, da jeg kjøpte fikk jeg beskjed om at tidligere eier ikke hadde noe ansvar. Nå, når jeg skal selge, får jeg beskjed om at jeg har masse ansvar. Men kan kjøpe forsikring mot å dekke meg. Hvis ikke står jeg ansvarlig i flere år fremover i tid.

Har hatt god erfaring m Forsikring, men de har mye liten skrift å sette seg inn i.

Da vi kjøpte boligen vi nå nettop solgte, opplevde vi at det var svært dårlig isolering i huset når vinteren kom. I løpet av disse 10 årene vi har eid huset, opplever vi nå en mye større trygghet i både salg og kjøp med nytt regelverk, dokumentasjon på energiforbruk med mer. Prospektet vi fikk når vi kjøpe boligen for 10 år siden var ei tynn blekke, når vi solgte nå var det nesten en liten bok. Det føles trygt og profesjonelt at det følger med så mye dokumentasjon.

Takstmann skriver noen ganger i rapporter om problemer som ikke er tilstede, men kan oppstå. Takst rapporten viste til at det burde bli satt inn dusjkabinett i dusjen i leiligheten jeg kjøpte i fjor siden vannet rant rett på flisene. Jeg ringte til takstmann for å sjekke om det var fuktighetsskade i gulvet. Nei sa han, men siden badet var 10 år gammelt var det bare spørsmål om tid før det ble fuktighetsskade. Dette føler jeg de gjør for å sikre seg i tilfelle det blir en fuktighetsskade.

I Oslo er det ofte at en bolig kun har en visning. Dette er for lite. Ofte er det mange visninger på samme tid sånn at man ikke får anledning til å gå på alle visningene man ønsker å få med seg. En gang gikk jeg på tre visninger på én time - da sier det seg selv at man ikke rekker å tilbringe nok tid i en bolig til å gjøre en skikkelig vurdering. Det bør være minst to visninger; på denne måten kan man også sjekke opp ting etter første visning og rekke å ta dette opp med megler før budrunden.

Ved førstegangskjøp oppga selger uriktig informasjon i egenerklæringen - det var krysset for at hun ikke kjente til om det var skjeve gulv i leiligheten. Dette sjekket jeg dermed ikke skikkelig før etter overtakelse, og det ble da raskt oppdaget 5 cm skjevhet på få meter i stue og soverom. Ettersom nytt gulv nylig var lagt var det umulig for selger å ikke vite om dette. Ganske surt den dagen jeg selv skal selge og vil være ærlig! Som naiv førstegangskjøper hadde jeg ikke boligkjøperforsikring...

Vi hadde mange positive møter med flinke meglere på flere av visningene i boligjakten. Det var ikke tilfellet da vi var på visning på huset vi kjøpte. Megleren var sen på begge visningene pluss overtakelsen, hadde peiling på lite av det vi spurte om. Takk for gode prospekter sier jeg bare. Opplevde heller ikke megler som nøytral, heller at han forsøkte å få oss til å gi det selger ønsket, en pris som var urimelig med tanke på dagens marked. Vi var de eneste som hadde vist interesse for huset.

Vi opplevde problemer med selgers forsikringsselskap etter boligkjøp. Det viste seg at takstmannen de sendte var sønn av en ansatt. Vi fikk tips om at begge var medlemmer i en sekt i Vestfold der de brukte menigheten til å jobbe gratis for seg. På den måten kunne de komme med latterlig lave anbud som selskapet så la til grunn for sin utregning av forsikringsbeløp. Vi betalte derfor for å ha en uavhengig takstmann med på befaring. Det lønte seg.

Megler hadde sagt opp jobben sin, og forsvant uten å si noe til verken kjøper eller selger. Ingen andre ved meglerkontoret tok over saken, og både vi som kjøpere og selgeren måtte nærmest jage etter dem for å få sluttført kjøpet,

Til tross for den fryktelige opplevelsen det var å oppdage at et sju år gammelt hus var bygget så dårlig at hele andre etasje måtte rives, var det positivt at vi klarte å vinne fram i kampen mot forsikringsselskapet. Dette var utelukkende fordi vi hadde skaffet oss en dyktig advokat og uavhengig takstmann. Det kostet, men det tror jeg vi vant på.

Megler hadde ikke sjekket hvor tomtegrensen gikk. Det viste seg at den egentlige grensen gikk like ved utgangsdøren. Selger hadde i sin tid fått lov av grunneier å ta seg til rette med å anlegge have og innkjørsel. Ingenting var skrevet ned, og begge de som inngikk avtalen var døde. Hadde et svar strev i mange måneder med å få ordnet opp. Megler forsvant og fulgte ikke opp sitt ansvar.

Jeg synes det er ekkelt at det ikke finnes et standardkrav til hva en teknisk takst skal inneholde. I løpet av 2 måneder var jeg på mange visninger. Noen hadde en godt gjennomført teknisk takst hvor alt var gjennomgått. Andre derimot manglet for eksempel; stand på sikringsskap, nivelering, antatt isolasjon mot forskjellige flater. I det hele tatt er det vanskelig å vite om man faktisk har fått en takst som kan stoles på, på tross av at takstmann er registrert i forbundet.

regelverket tilknyttet salg og overdragelse er relativt godt etablert. så lenge en megler er koblet til salget opplever jeg at det går ryddig for seg. har dessverre ikke erfaring med selger "som megler" ved at selger enten gjennomfører jobben selv, eller at de benytter seg av et elektronisk boligsalgverktøy

Jeg opplever at HELP og andre eierskifteforsikringer ikke farer med sannheter hva angår deres faktiske produkt. Jeg kjøte med DNB som megler, og da kunne jeg huke av for kjøp av eierskifte forsikring uten at jeg fikk noen inngående ide om hva dette innebærer. har for øvrig i ettertid forsøkt å sette meg inn i hva eierskiteforsikring er uten at jeg har blitt særlig klok på hvor overlappende dette er i forhold til normal innbo- og boligforsikring.

Det finnes faktisk et sentralt register for eierskifte og hva den aktuelle eiendommen ble solgt for. det ble jeg ikke klar over før etter at jeg kjøpte boligen min. der var det også mulig å søke i nærliggende eiendommer.

Det finnes faktisk et sentralt register for eierskifte og hva den aktuelle eiendommen ble solgt for. det ble jeg ikke klar over før etter at jeg kjøpte boligen min. der var det også mulig å søke i nærliggende eiendommer. Hadde jeg vært klar over dette før kjøp ville jeg forsøkt å prute. Nå kommer jeg ikke i hukommelse hvilket register dette er, men det er noe som etter min mening bør være mer offentlig kjent og tilgjengelig.

Der er krav til autorisert utføring av arbeid som EL og VVS, og mulig andre ting. Når en privatperson har hatt elektrikker på besøk og har kvittering for arbeid kan de "utføre" eget arbeid i tillegg. I kraft at kvittering for tidligere arbeid kan det derfor hevdes at arbeidet er utført av autorisert personell. Noe så enkelt som bytte av en stikkontakt kan boligeier hevde ble utført av elektriker. Jeg er ganske sikker på at det er svært mye uautorisert arbeid i norske boliger.

jeg synes det bør opprettes et sentralt og nasjonalt register for registrering av arbeid som skal utføres av autorisert personell. deriblant elektriker og VVS arbeid slik at man enkelt kan gå inn å se hva som er gjort på hvilket tidspunkt. Dette særlig for eldre boliger.

regler ved kjøp av andel i borettslag når forkjøpsrett skal eller er avklart bør strammes inn. budgivning bør ikke kunne starte før forhåndsavklaring er gjennomført, sett at selger har bestilt forhåndsavklaring.

jeg føler ikke at megler, som etter forsikringsbransjens normer er å ansees som den sterke faglige part, alltid oppfyller sin opplysningsplikt jmf forskriftene. dette skyldes antakelig blant annet at megler ser på selger som "hovedkunden", og den eneste kunden i de tilfellene provisjon ikke er en del av salget. Derfor bør denne maktskjevheten utjevnes gjennom lov og forskrift med tanke på klager og lignende etter kjøp/salg.

forsikringsbransjen har blitt flink til å forenkle sine vilkår for hva som dekkes.

jeg mener forsikringsbransjen er dårlig på å i kortfattethet beskrive hva som IKKE dekkes av innbo og boligforsikringene sine. Det er noe fordi de i de fleste tilfeller skriver hva de dekker med unntak. Med andre ord slipper de å faktisk skrive hva de ikke dekker. Jeg hadde satt pris på en "total" forsikring som KUN forteller meg hva som ikke dekkes.

Budgivning og protokollføring har blitt strengt og godt de siste årene. Det er en trygghet når man kjøper i selgers marked.

Jeg hadde kun positive erfaringer ved kjøp av bolig. God kommunikasjon med både selger og megler underveis

Jeg har blitt kontaktet av forsikringen med melding om mulig regress på bakgrunn av at jeg hadde satt opp en mur i hagen ved egeninnsats. Muren har etter 5 år begynt å sige. Kjøper klager til forsikringen 1 mnd før forsikringen går ut. Syns det er litt rart at den klagen kom først nå.

Venter fortsatt på nøkkel til garsjen + en garsjedøråpner... Selv om det sto i kontrakta at det skulle være levert omgående, nærmer det seg straks 1 år. Slikt burde det vel vært noe oppfølgingskrav rundt siden det står i kontrakten

Jeg kjøpte ny bolig, og opplevde dette utelukkende som en positiv opplevelse. Jeg fikk tilstrekkelig med betenkningstid der jeg fikk satt meg grundig inn i kontrakten og byggerapporten før jeg signerte. Ved befaring ved innflytt var det bare noen små feil som selger raskt ordnet (på egen regning), dette var også tilfellet ved ettårs-befaring ett år etter jeg flyttet inn.

Hadde ønskt at forsikringsselskapet og meglerene kunne gi litt mer hjelp og støtte

Back to group

This content is created by the open source Your Priorities citizen engagement platform designed by the non profit Citizens Foundation

Your Priorities on GitHub

Check out the Citizens Foundation website for more information