Trygt boligsalg?

Trygt boligsalg?

Boligen er det dyreste vi eier. Vi selger og kjøper oftere enn før. Balanserte løsninger kan gjøre handelen tryggere slik at en ærlig selger slipper bekymringer. Fortell om dine erfaringer som boligselger - både positive og negative - med megler, takstmann, forsikringsselskaper og kjøper! Forbrukere som selgere må bli hørt...

Points

Ingen spesielle negative erfaringer, men prisen kan naturligvis diskuteres.

Ved salg av hus i fjor benyttet vi nok ikke den billigste megleren i markedet, men han gjorde en kjempejobb. Han avtalte både med fotograf og takstmann, men han koordinerte alt ut.

Kjøper gikk grundig gjennom bolig noe jeg satte pris på

Enkelt å selge bolig gjennom megler da de har kompetansen på lovverket, og erfaringer med boligsalg

En trygghet å bruke megler i forhold til kontrakt, tinglysning av skjøtet O.l. I tillegg er det fint å bruke megler i forhold til den økonomiske tryggheten om at pengene er på konto.

God oppfølging av megler, han tok ansvar for alt og ringte dersom det var noe.

Har alltid brukt eiendomsmegler ved salg av hus og leiligheter. Det har vært ryddige prossesser med unntak av ett tilfelle.

Eg er oppteken av at begge partar skal ha ei god kjensle etter handelen. Meklar opplyser fint lite om synlege manglar i bustaden. Sjølv om ein er seljar, bør ein vere så pass ærleg under visning at kjøpar ikkje kjenner seg snytt etterpå. Det er veldig begrensa kva ein får med seg på ei visning på 45 min.

Jeg hentet tilbud fra flere meglere, da jeg skulle si fra til den megleren jeg ikke valgte - ble han skikkelig sinna og var ikke koselig. Skiftet total personlighet.

Takstmenn oppleves å være lett påvirkelige, og at taksten enkelt kan endres ved at vi og/eller megler presser på litt

Ingen negative erfaringer med takstmenn

Intet så langt idet vi bare er inne i en forberedende prosess.

Meglere som strekker seg langt for kunden. Dersom ikke prospekt ligger klart etter avtale, så blir denne levert ut til interesserte som har vært på visning.

Positivt med meglere som har gjort jobben sin, og stiller opp

Ikke alle meglere som har gjort jobben sin, og gjør det de skal. Meglere bør stille opp når de skal. Førsteinntrykket er viktig!

Meglere har provisjon på salg av tilleggstjenester (forsikringer), og vi opplevde det som irriterende mas.

Vanskelig å uttale seg om dette da forsikringselskapet ikke var med i prosessen med salget

Takstmenn i vårt tilfelle var nok grundig

Takstmenn er ulike ifht vurdering av boligens verdi basert på bygning, materialer,beliggenhet av boligen.

Kjøper av bolig; ingen negativ erfaring

Opplevde at mye ansvar ble lagt på kjøper som de ansatte i kjøperens bank burde tatt, evt fortalt til kjøper hva hen skal gjøre/finne ut av

Forsikringsselskap har jeg ikke hatt noen kontakt med ifht salg av bolig

Bare positivt å si

Kjøp av bolig. Megler som lover og lyver, og ikke er til å få tak i etter endt kjøp. Megler må også sette seg mer inn i området og ikke mist boligen. Også det at man må få alt skriftlig og ikke bare muntlige lovnader, fra megler, at ting skal bli gjort.

Denne er verken negativ eller positiv, men er likevel verdt å nemne: etter gjennomført sal av bustad brukte banken den lille fortenesta eg fekk til å trekke frå lånet på bilen. Bilen hadde pant i leilegheita eg selde. Dette er i utgangspunktet heilt OK, men ønska nokon sa i frå om dette.

Det gir en trygghetsfølelse å bruke megler ved salg. Alt er da under kontroll av en som kan faget, og vil både kjøper og selgers beste.

Megler bruker ofte lite tid til å sette seg inn i boligen, og tar seg ikke bryet med å bli kjent med boligen som skal selges.

Var generelt veldig fornøyd med salgsprosessen, så det mest negative jeg egentlig opplevde var at det var litt vanskelig med ting som måtte foregå på dagtid siden jeg har en lite fleksibel jobb. Det var ikke alltid bare bare å få levert nøkkel til megler i forbindelse med f.eks. fotografering, være tilstede når takstmannen kom osv.

Megler er travel mange ganger, har mange salg og visninger, men det er viktig at en ved salg av bolig føler at megleren har gjort det beste for deg når det gjelder salget. Føler kanskje i etterkant at jeg ikke ble godt nok ivaretatt da megler ikke gjorde nok for å presse opp prisen.

Både megler, forsikring og takstmann koster. Har du ikke bodd lenge i boenheten du ønsker å selge, risikerer du at megler tar hele gevinsten. Penger, penger, penger. Det har fått meg til å vurdere advokat ved neste salg, som ikke krever like mye penger..

Liten oversikt over hva man faktisk betaler for. Salget av boligen gikk fort, men annonse pakken det stod at man hadde betalt for fikk jeg aldri sett noe til. Ulike meglere legger vekt på ulike "spesialiteter" "talenter" Men de leverer den samme pakken alle sammen. Mulig at man kunne klart å gjøre jobben like bra selv. Spart 70K

Godt å ha en kompetent megler som tok seg av papirarbeid og lignende. Megler hadde dessuten kjøpsinteresserte kontakter utenfor distriktet og sørget kjapt for salg. Takstmannen var grundig, fotografen var dyktig, og resulterte i salg av usett leilighet.

Vi er i ferd med å selge vår bolig. Vår megler har vi så langt bare hatt positive erfaringer med. Synes at honoraret til megler er høyt, men det anbefales å hente inn tilbud fra flere noe en kan spare mange tusen kroner på.

Følte kanskje at megler kunne ha gjort mer for å fått opp prisen på min bolig. Kjøper ville gi en pris og jeg ønsket en pris, men så for meg mer drahjelp fra selgeren....

Overaskende lite ansvar en megler har. Kan komme seg unna med det meste selv om megler er den proffe.

Spurte to meklere om pris tilbud, det var 14000,- i forskjell på det totale. tilsvarte ca 20%. Vi brukte tid på oppfølging av valgte megler, så hun viste vi fulgte med på prossessen hele tiden. Følte da att vi fikk kontroll uten att det var vi som måtte kunne alt.

Det er trygt å bruke megler fordi da vet både selger og kjøper at det blir gjort "rett". Det er også greit å ha en nøytral mellommann dersom det skal oppstå konflikter.

Megler tjente nok godt i forbindelse med salget og mener at arbeidet som ble nedlagt kunne vært gjort litt rimeligere. Takstmann som megler engarsjerte var nok litt for grundig. Kunne sikkert gjort akkurat samme jobben uten å gå så til de grader grundig til verks som i dette tilfelle. Resultatet ble at alt var ok men satt igjen med følelsen av at utgangspunktet var at nå skulle han virkelig finne feil og mangler.

Prisen er kanskje det eneste negative. Vi valgte kanskje ikke den billigste megleren men vi følte vi fikk mye for pengene.

Megler solgte seg inn som en som gjorde en ekstra innsats i forhold til andre meglere, men følte jeg satt alene med det meste. Lite, og i beste fall overfladisk, veiledning i prosessen. Sto ikke til forventningene, ei heller den stive prisen. Selger på egenhånd neste gang.

Solgt uten megler, dårlige erfaringer: - vanskelig å innhente all informasjon - fare for feil i salget - usikkerhet rundt lover og regler - mye å sette seg inn i

Opplevd at megler bryr seg svært lite. Massevis av feil ved kjøp av leilighet, og ingenting ble gjort. Føler at jeg ikke har noen rettigheter. Som ung kjøper, har jeg heller ikke så mye erfaring. Hadde ønskt at de hadde mer ansvar.

Har ingen dårlig erfaring med megler.

Vil absolutt anbefale megler for å selge bolig, i hvertfall hus. Tar ringerunde i forkant for å teste ut hvem jeg kommer best overens med, og hvem som kan få mest mulig ut av salget av bolig. Ikke alltid jeg velger den billigste.

pris på megler,varierte veldig, og det var ganske kostbart!

Megler må være tilgjengelig for spørsmål underveis i salget. Meglere som ikke tar telefonen og ikke ringer opp igjen i løpet av dagen er for useriøse.

enklere å selge gjennom megler, da de har erfaring og kan det de driver med(som regel)

Megler burde være med på overtagelse. Uenighet om utvasking var god nok gjorde det vanskelig. Valgte å sende rengjøringsbyrå tilbake for utbedring, fremdeles var ikke kjøper fornøyd. Ubehagelig å ha slikt hengende over seg. Her burde megler vært til stede og uttalt seg om hva som var normal flyttevask.

Meglere burde stille opp for visning i helger. Det er ikke alle som har mulighet til å møte opp på hverdag pga. jobbsituasjon. I disse tilfeller er det viktig å kunne sette opp privatvisninger.

Meglere som er treige til å sette opp visningsskilt og fjerne etter at bolig er solgt. Måtte purre på at de skulle komme å fjerne skiltet 2 ganger

Opplever ikke at takstmann oppnevnt av megler er 100 % nøytral. Dette vises ved at megler ringer takstmann og ber ham justere opp boligens verdi, og dette gjør megler uten å blunke. Megler burde ikke hatt noen kontakt med takstmann.

Meglere som går grundig igjennom sjekkpunktene på overdragelsesdato. Jeg opplevde i ett tilfelle at megler ikke sjekket at brannvarsel og brannslukkningsapparat stod igjen i leiligheten. Dette ble oppdaget av oss som kjøpere noen uker etter. Da var det forsent.

Hadde meldt adresseendring til post og folkeregister. Opplevde likevel etter 5 mnd i ny bolig at helsestasjon fra forrige kommune ringte og lurte på hvorfor vi ikke kom til kontroll med ungene. De hadde sendt flere innkallinger. Jeg ringte posten og spurte hvordan dette kunne skje, de hadde ingen forklaring, og fortalte at kjøper ikke hadde forpliktelser ift å videresende eller returnere brev. Det synes jeg er helt utrolig.

Første møte med megler var natt og dag. vi fikk en 'good feeling' på valgte megleren. etterpå var det ikke mye kontakt å få, og hadde følelsen av at vi var en byrde for megleren.

Jeg har kjøpt bolig privat, da betalte selger ca 20 000 for at en megler ordnet kontrakt, tinglysing og pengeoverføring. Det føltes trygt som kjøper.

Megler (ved kjøp) opplevdes lite løsningsorientert, og bare ute etter et enkelt salg uten å gi oss som kjøpere god service eller god kjøpsopplevelse.

Megler var flink til å forberede salget og tok hyppig kontakt i salgsprosessen. Fikk laget prospekt av leiligheten vedlagt bilder og takstrapport og ellers alle nødvendige opplysninger som kunne være av interesse for kjøper. En positiv erfaring mao.

Selv om det er en stor trygghet på mange måter å bruke megler, er klart ulempen pris. Det koster mye og vi blir ikke informert om muligheter vi kan gjøre for å få gjort det billigere.

Har alltid brukt mye tid i forkant for å få tilbud fra flere meglere. Man får sammenlignet pristilbudene, men inntrykket man sitter igjen med av den enkelte megler er også viktig. Noen tar på seg for mange oppdrag og har kanskje blitt nonchalante i gode tider for bransjen.Tror å være skikkelig kresen på megler har hjulpet meg mye ved mine salg.

Benyttet en svært erfaren, dyr & dyktig megler i Oslo. Imponerende kunnskap og strategi som fungerte veldig bra. En god opplevelse for oss, og det førte til en veldig god pris.

Megler forsøkte å selge en forsikring som jeg vurderte som unødvendig. Han brukte noen svært svake argumenter, men slik er det vel når megler har provisjon fra forsikringsselskapet.

Jeg kjøpte bolig usett til min sønn som skulle studere i en annen by. Hadde ingen negative erfaringer (bortsett fra en irriterende budgiver som gikk opp med et fillebeløp hver gang). Prospektet var informativt, og det var ingen overraskelser da vi overtok leiligheten.

Tror det er viktig når man innhenter tilbud / pris at megler får vite at også andre er bedt om pris. Det vil kunne føre til at meglerne gir en god pris, de vil jo gjerne ha oppdraget. Imidlertid er det viktig at tilbudene så langt det lar seg gjøre har likt innhold / hva som er inkludert i prisen. Ellers blir det feil når pris skal vurderes.

Vi tok en runde for å høre med ulike meglere, prisen variert jo men det som variert mest var engasjementet til megleren. Han vi landet på følte vi virkelig ville hjelpe oss til å få dette solgt på en effektiv, ryddig og med mest mulig penger igjen til oss. Noen andre vi sjekket hadde dette som en jobb de måtte gjøre. Han vi valgte hadde dette som livsstil. Han var ikke billigst engang! Ryddighet skaper trygghet!

Jeg syns generelt at meglere har for dårlige kunskaper om boligene de selger. De kan sjelden/aldri svare på spørsmål fra f.eks takstrapporten eller tilstandsvurderingen.

Mitt salg av bolig gikk smidig for seg. Megler var flink, satt en riktig takst i forhold til markedet, laget et flott prospekt. Jeg hadde mange interesserte, så det endte med budrunde, og jeg fikk solgt noe over takst. Veldig fornøyd!

Eneste positive jeg har å si om meglere generelt, er at det er deilig å slippe å tenke så mye på prosessen. Papirarbeid, visning, annonser, budrunder etc. tar de seg av.

Da vi kjøpte vårt første hus oppdaget vi 4-5 år senere at tidligere eier (før eieren vi kjøpte huset av), hadde fordringer på huset vårt. Megler sa bare at det var kommunen som hadde gjort feil og nektet å gjøre noe med det. Tok over to år før vi fikk slettet fordringene på huset vårt.

Solgte nylig en bolig som hadde vært utleid. Denne var nedvasket etter utleie, og ikke benyttet etterpå før salg. Kjøper klaget på vasking og krevde firma til å vaske på nytt. Hvor store krav har man i slike situasjoner?

Min siste megler var flink og forståelsesfull gjennom hele prosessen med salg. Skilsmisse og skifte som halte ut i tid. Ordna seg til slutt, og alle fikk sine rettmessige beløp. Megler var selvsagt ikke billig, men jeg var dypt deprimert og ville ikke vært i stand til å gjøre noe av dette selv.

Har akkurat solgt to hus, ett gjennom skifte og vårt eget. Megler som solgte skiftet hus var veldig "på" i forhold til hva som var lurt å tenke på, kom med forslag til når og hvordan huset kunne markedsføres. Når det begynte å komme bud og forsøk på å "kuppe" huset før visning, var det veldig bra å ha en megler som en rådgiver. Her kom det saklige råd som jeg aldri hadde tenkt på selv i dette tilfellet. Det føltes veldig trygt og riktig å bruke megler og det kom vi best ut av også økonomisk.

Etter at kontrakt om salg av bolig var underskrevet med megler, sluttet megleren å svare på henvendelser fra oss. Salgprosessen skal først starte om et halvt år, og det ser ut til at han nå ignorerer våre henvendelser. Det er slik at når man skal selge en kostbar eiendom, dukker det stadig opp spørsmål som vi ønsker å diskutere med en fagperson.

Jeg solgte min enebolig i desember 2016. Det var en prosess før jeg kom til bestemmelsen om å selge boligen jeg har bodd i i mange år. Men da valget var tatt var det greit i og med at boligen ble solgt gjennom megler som ordnet alt det som skulle gjøres i forbindelse med salget - men hadde tenkt tanken på å selge privat først, det må innrømmes. Men etter at jeg var i kontakt med megler var det greiest og mest fornuftig å gjøre det på denne måten.

Vi har bodd flere steder i landet i løpet av yrkeslivet, og har solgt (og kjøpt) flere boliger. Vi har hver gang brukt megler, og er generelt svært godt fornøyd med det. Det er tidsbesparende og gir betydelig trygghet både med hensyn til pris og kvalitet. Vi har også benyttet oss av eierforsikring som også gir oss trygghet ved salget og ved evt. mangler en ikke kjenner til. Det koster endel - men vi synes tryggheten og tidsbesparelsen oppveier for dette.

Synes meglerne tar seg for godt betalt. Vi har vært på flere visninger og har opplevd at noen få meglere har vært dårlige til å gi iformasjon. Det har også enkelte ganger vært vanskelig å få kontakt med megler.

Kjør på med en erfaren megler og eierskifteforsikring. Kan være lurt å bruke en takstmann som er kjent for å være nøye, da slipper man overraskelser etter at boligen er solgt. Man taper kanskje litt verdi på boligen med en skikkelig takst, men da er man i det minste en ærlig selger.

Kjøpte leilighet på "bar mark", ett år før ferdigstillelse/ innflytting. Leiligheten ligger fint til i en lavblokk, er praktisk. Men skuffelsen er stor ifht arbeidet som er utført; isolasjonen mellom etasjene ikke optimal; lydt. Skjevheter på vegger,listverk, svikt i gulv,...Iflg utbygger er det " innafor" ihht boligforskriftene. Sparsommelig innredet med billigste hvitevarer som durer og bråker, noe de i ettertid har utført reparasjoner på gr. feilmontering. Universielt tilpasset? Gulvplass....

Har ikke noen direkte negative erfaringer med meglere i forhold til salg heldigvis.

Etter å ha solgt noen boliger opp gjennom årene senest i 2016, har jeg funnet ut at å snakke med flere meglere får en litt mer kjennskap selv og kan deretter ta bedre valg i forhold til hvilken megler en ønsker skal selge bolig for seg.

Har kun positive erfaringer med takstmenn i forhold til salg av bolig.

Ved å bruke megler selv om det er dyrt så er en tryggere og sikrere på at salg og kjøp går riktig for seg.

Megler var mer opptatt av å selge leiligheten når det passet for ham, og ikke når det var strategisk lurt å selge den. Burde vært mer engasjert.

Valgte megler ut fra bilder og tekst i andre Finn annonser. Annonsen og prospektet ble kjempeflott. Anbefaler alle å sjekke annonser til meglere de vurderer å bruke.

Har kjøpt/solgt noen leiligheter/hus, og har hver gang opplevd at megler er svært stresset ved overtakelse, hvis han i det hele tatt har giddet å dukke opp. Virker som at så snart salget er gjennomført haster de videre til neste.

Da vi overtok leiliegheten, stod det kasser og esker igjen fra han vi kjøpte av. Det var ting vi ikke ønsket å ha. Megler kunne ikke gjøre noe med det. Sa at vi måtte kvitte oss med det. Brukte mye tid på det dessverre

Hadde gode erfaringer med megler jeg brukte. Stille opp når folk ville ha visning. Var på hele tiden. Ja dyrt ble det, men dem hadde et bra opplegg på markeds føring, flotte avis annonser. Så jeg var veldig fornøyd med megler.

Jeg har benyttet en flink lokalkjent megler- noe som er viktig i en så stor sak som bolig kjøp/salg.

Hadde ingen negative ting med megler. Selv om boligsalget tok lang tid, var han positiv.Kjørte på med visninger og ringte rundt

Ang.takst synes jeg det er altfor mange valgmuligheter selger kan ta. Et eksempel er, skal det bores hull inn til våtsone eller ikke. Tilslutt så sa vi, ja da tar vi det folk flest bruker. Det er så mye å ta stilling til når man skal selge så alt som er avklart i lover på forhånd slipper man å tenke på. Ang.megler, jeg priser meg lykkelig for all den jobben han gjorde for oss selv om prisen er grusom!

Forrige gang jeg solgte bolig viste det seg at to leiligheter hadde blitt byttet om under seksjoneringen. At megleren da brukte tid på å orden i dette uten å ta seg ekstra betalt var til hjelp.

pris på takstmann er skyhøy, og de er ikke så nøyaktige. Taksten på vår bolig har variert veldig på de takstene vi har hatt!

stoler på megler og forsikringsselskapet, men foretrekker å vite endel selv også:)

Det er forskjell på entusiasmen hos meglere. Av erfaring e. to eiendomssalg; en liten leiligh. i Oslos sentrale strøk,og et hus på et mindre tettsted i innlandet. Megleren i Oslo,ung dame,var effektiv og entusiastisk, flink til å ordlegge seg,visste virkelig hva hun solgte. Kan ikke si det samme om den mannlige megleren vi hadde til å selge vårt hus; hyggelig, men ikke videre entusiastisk og effektiv; tror han hadde for mange salgsobj. å konse seg om. Virket som han helst ville bli fort ferdig.

Jeg har stort sett positive erfaringer. De fleste meglere er ordentlige og arbeider svært ryddig.

Takstmann hadde jeg veldig god erfaring med, han vi brukte var grundig, oversiktlig, hyggelig og det virket som han hadde meget god peiling, da mye forskjellige utstyr ble brukt. Skal innrømme at jeg fikk litt hakeslepp da han dro fram en kniv og brakk opp lista på badet for å se etter menbran, men grundig det skal han ha at han var! Ble avtalt av megler og takstmann tok igjen kontakt med meg for å avtale møte.

Da vi tok kontakt med forskjellige meglere nå når vi skal selge to enheter ble vi av vår nåværende melgler lovet at han skulle få til å selge fort og greit. Innerst inne i dette markedet visste jeg at dette ikke kom til å være tilfellet dahan gav inntrykk av at enhetene ville bli solgt veldig fort og greit. Jeg sitter igjen nå måneder senere og føler meg lurt, da han muntlig fortalte meg at dette ble ikke noe problem å selge og lovet meg salg. Meglere jobber bare for seg selv, helt klart.

Å selge bolig via megler føles tryggere og mer oversiktlig enn å prøve å gjøre det selv. Da jeg kjøpte bolig følte jeg meg godt tatt vare på som førstegangskjøpende, alt ble fikset for meg, og det var veldig oversiktlig og fint.

Fotografen også avtalt av megler, utrolig hyggelig type med god peiling på vidvinkel - vi solgte en liten leilighet på 30 kvadrat. Bildene ble fine og oversiktlige. Jeg fikk til og med noen bilder av ham som han tok bare til meg siden det var min første leilighet og jeg ønsket meg noen fine bilder jeg kunne ta vare på.

Vi solgte bolig i fjord, alt i alt en god opplevelse. Vi hadde 4 forskjellige meglere inne og gikk for den vi følte fikk oss til å føles oss trygge på salget. veldig ryddig hele salgsprosessen fra første møte til endelig penger på konto.

Til den prisen vi betalte synes jeg ikke megleren gjorde veldig mye. vi traff han først når han kom for verdivurdering, så gikk det meste på mail og telefon. neste gang vi traff han igjen va på første visning. når vi betaler så mye for en tjeneste skulle en tro man fikk en lit mere hands-on tjeneste.

Vår takstmann gjorde en meget grundig jobb og gikk nøye gjennom alt fra kjeller til loft, boret hull i vegg inn til bad for å sjekke eventuelle vannskader, fikk papirer på oppgradering av det elektriske anlegget og var meget nøye på utspørring om det vi visste.

Brukte en megler som har solgt mange enheter innenfor samme område. Han kjente til potensielle kjøpere og valgte han uten å spørre andre om pris. Salget var raskt og smertefritt.

Har opplevd at megler skulle på ferie like før salget, ansvaret skulle bli tatt vare på av andre på samme meglerkontor. Men vi fikk ikke en fast kontaktperson og ingen tok skikkelig ansvar. Resultatet ble at feil opplysninger kom i prospektet og selv om vi gjorde oppmerksom på dette ble det ikke rettet opp. Dermed ble bolig annonsert med varmekabler den ikke hadde.

Jeg vil si at en god fotograf, og eiendommen lagt ut på riktige steder er det vel anvendte penger.

Skal snart selge ett hus sammen med noen andre og det jeg savner er at noen regler kan være litt enklere. Slik jeg ser det så må jeg ofte lese noen ting flere ganger og argumentere for mitt syn overfor de andre siden det ser ut som om noen er tolkbare, DVs at de kan tolkes både på den ene og den andre måten.

Jeg kjøpte leilighet usett til min sønn som skulle studere i en annen by. Dette gikk veldig greit. Budrunden var helt OK og det var ingen overraskelser da vi overtok leiligheten.

Virker for meg som om dette er en meget lukurativ bransje. Megler var dyr og det var utallige skrivefeil i annonsen. For den prisen burde det vært gjort litt mer arbeide i å sjekke at innholdet er korrekt før trykking.

Jeg har kjøpt og solgt mange boliger. Når jeg selger er jeg nøye med å velge ut meglerselskap og megler. Jeg inviterer alltid 2-4 meglerselskaper til intervju i salgsobjektet for å avklare hvordan de vil legge opp salget samt få et inntrykk av megleren. Jeg sikrer meg alltid at den jeg snakker med også skal stå for salget inklusiv være til stede på visningen. Denne grundige prosessen har resultert i at jeg alltid har fått en megler med kompetanse og engasjement.

Takstmann foretok en svært overfladisk befaring av leiligheten, og ga lite veiledning i forhold til egenerklæringen. Takstmann og megler utarbeidet taksten i fellesskap, etter hva som var "strategisk" for salget. Å sette taksten til den faktiske markedsverdien (det tilsvarende leiligheter i området gikk for) var ikke aktuelt da dette ville skremme bort kjøpere. Takst ble derfor satt noen hundre tusen under det jeg kunne forvente å få. Mye "lokkepriser" og falske verdivurderinger der ute.

Megler som er "litt bakpå" i salget og lite offensiv i salgsprosessen ga oss en følelse av at dette kunne vi gjort like bra selv. Masse feilskriving og håpløs tekst i forslag til prospektet gjorde at vi i praksis skrev dette selv. Vi satte også prisen selv og oppnådde høyere pris enn megler trodde var mulig. Dette er en veldig erfaren megler i byen, noe som får oss til å stille spørsmålstegn til kompetansen og hvorfor de skal ha så godt betalt.

Megler hadde ikke tid til å være til stede under fotografering eller overtagelse. Dette burde vært en selvfølge, og meglere bør presisere i hvor stor grad de kommer til å ta del i forberedelse, salg og overtakelse av et objekt. Megler kom også i siste liten før visning. Følte ikke jeg fikk den tjenesten jeg betalte for.

Vi innhentet pris fra flere meglere før vi tok et valg. Vi var hele veien åpen om at vi vurderte flere meglere. Vi opplevde at en megler ble direkte frekk pr mail da han fikk beskjed om at han ikke fikk salget. Han fulgte det opp med sure tlf hvor vi fikk høre at vi hadde gjort et dårlig valg og burde ha valgt han. Ble litt overrasket, siden dette var et stort og anerkjent meglerfirma.

Jeg valgte å kontakte flere ulike meglere nå jeg skulle selge. Det gav meg en trygghet å få diskutert salgsprosessen med flere, og jeg følte jeg fikk vite mye om prosessen jeg gikk i gang med. Kjemi, kompetanse og tilgjengelighet ble viktig i valg av megler. Hun jeg valgte var verdt sitt honorar gjennom arbeidet med prissetting, kunderelasjon, kontrakt, tinglysning og alt det praktiske samtidig som man følte seg ivaretatt.

Inngikk kontrakt om kjøp av ny bolig for noen år siden. Avtalte møte med utbyggers megler som sto for salget. Mener at en megler bør ha fokus på kunden under møtet og ikke ta telefonen sin når det ringer og forlate møte for å gjøre noe annet. Ble jo sittende der og vente i evigheter til det passet megler å komme tilbake og fortsette møtet. Slikt gir negativt inntrykk og handelen ble det heller ikke noe av. Det skyldes andre forhold enn meglers iver etter å gjøre andre ting.

Viktig at megler er tilgjengelig og til stede i hele salgsprosessen. Også i forbindelse med at kjøper overtar boligen. De tar seg godt betalt for oppdraget.

Er i gang med salg av leilighet. Føler meg veldig forrvirret. Det er mange som ønsker å selge, så det er vanskelig. Føler meg dessverre presset til å bruke den ene megleren. Vanskelig når det er en så stor beslutning å ta!

Er redd for at meglerene gir meg høyere prisantydning, bare for å få meg til å velge dem. Selv om markedet sier noe annet. Redd for å bli lurt!

Leilighet ble solgt under takst.

Mekler tjente styrtende på veldig liten innsats

Mekler ville ikke bruke skilt, som kunne sees fra bilveien. Salgsskiltet ble likegyldig, når det allikevel aldri ble sett av de mange forbipasserende biler eller gående med så liten skrifttype.

Prosessen rundt undertegning av kontrakt gikk bra.

Megler overtalte oss til å sette en meget lav "lokkepris" på huset fordi dette skulle tiltrekke flere kjøpere. Da det viste seg at det kun ble en budgiver som gav bud på prisantydning ble vi sittende igjen med skjegget i postkassa. Megler sa nemlig da at han mente det ville være totalt useriøst av oss som selgere å ikke godta budet. I så fall måtte vi skaffe oss en ny megler, og han ville kreve full betaling, for han hadde jo skaffet oss en kjøper.

Meglers beskrivelse av huset i boligannonsen var full av skrivefeil og tåpelige floskler ("Her kan du nyte en deilig frokost på senga!" "Her er det utsikt til høy himmel!"). Vi ble helt flaue. Endte med at jeg selv skrev nye tekster til hvert eneste bilde. Ingen avslag i prisen for denne jobben, selvsagt.

En venn har akkurat måtte selge en ny bolig, til over 10 mill. Megler har sluppet klienten helt fri før salget er gjennomført og boligen er overlevert. Hun purrer og purrer, men megler virker kjempe uengasjert. Jeg trodde de var interresert i å få salgene gjenonnomført.

Holder på å selge nå. Noen meglere er dyktige til å gå igjennom priser osv...Slik at en vet hva en betaler til. det er viktig synes jeg!

Virker som om de store(DNB++) ikke bryr seg like mye om sine kunder. Veldig overfladisk og lite informasjon. Kommer ikke til å velge noe slikt!

I forhold til prisen vi betalte hadde megleren nesten ikke noe ansvar og var lite til stede i salgsprosessen. Vi måtte flere ganger purre opp han for å oppnå kontakt. Føltes som han var mest ivrig fram til vi inngikk avtale om å bruke han som megler.

Det er så stor forskjell på meglerfirma, at man virkelig må undersøke grundig før man velger. Synd hvis boligen går for mindre på grunn av for eksempel dårlige bilder i boligannonsen og en uengasjert megler.

Syns megler tar seg veldig godt betalt for arbeid de bruker minimalt med tid på. Meglere som selger 40-50 + boliger i året selger på rein erfaring og rutine. De legger lite arbeid i det. Virket på meg som om de ikke var de som lagde salgsoppgaven engang. Når megler ikke kjenner boligen godt nok, er risikoen for problemer i etterkant større.

Stor prisforskjell hos meglere! Fikk tre forskjellige tilbud og de varierte med 20 000.

Solgte vår leilighet april ifjor og valgte å kontakte flere ulike meglere for å kunne velge en megler jeg følte jeg fikk en god kjemi med. Det var stort spenn synes jeg! Hun som fikk salget var en utrolig dyktig, fleksibel og søt dame! Jeg tror det er veldig viktig å finne en megler man føler man blir ivaretatt av. Fikk alltid raskt svar av henne og selv om det var litt "skummelt" siden det var første gang jeg solgte en bolig føltes det hele ganske bra takket være megleren.

Meglere bruker for lite tid på boligsalget, noe som igjen pålegger boligselger merarbeid ifht salget av boligen, møte med potensielle kjøpere,visninger mm. Det vil si at selger er den som i realiteten selger boligen

Eiendomsmegler kunne vært tilstede da jeg overlot huset til kjøper.

Nytta LOfavør-fordelen då eg bestilte meklar. Sparte 5000 kr berre på å be om det under bestilling i tillegg til ein kampanje dei hadde med 5000 kr i rabatt.

Meklar far veldig seriøs under bodrunda. Han visste kva mitt budsjettak var og pressa kjøpar på dette. Eg måtte seie frå meg det meste av fortenesta, men tente inn meklar og salsutgifter. (Nullbudsjett med håp om forteneste).

Var i kontakt med 2 meglere og det var stor prisforskjell, ca 25 000.

Hyggelige meglere som er på din side som selger. Takstmenn som vet hva de snakker om.

Da oppgjøret fra megler kom var det ført opp timeforbruk på til sammen 21 timer. Bare 13 av disse timene var klargjøring, så det sier litt om hvor lite megler setter seg inn og jobber med salget: mindre enn to arbeidsdager! Utgifter direkte til megler var provisjon, tilretteleggingsgebyr, visningshonorar og oppgjørshonorar på til sammen 75000. Dette utgjør en timepris på over 3500 kr/t og er helt uhørt!!!

Jeg føler mest man betaler for en megler i tilfelle noe skal gå galt og fordi det er lettvint. Egentlig er det veldig dyrt for veldig lite, men personlig er jeg for lat til å sette meg inn i alle de ulike sidene ved kjøp og salg. Betaler for at det skal bli lettere for alle parter.

Kommer ikke til å bruke megler igjen! Valgte en som virket trygg og seriøs, en ble grundig lurt! Opplevde at han gjorde liten innsats, måtte koordinere alt selv. Avtalte selv time med fotograf og takstmann. Annonsen på finn inneholdt flere feil. Eneste megleren gjorde var å møte opp på visning, og delta på kontraktsmøte. Jeg var heller ikke fornøyd med salgssum, og innser at jeg kunne fått mer for boligen, men følte at megler presset meg til å godta bud. Han møtte ikke engang opp til overtakelse

Kunne hatt flere visninger

Meklaren eg har hatt for dårleg teknisk kjennskap til ein bustad. Om kunde hadde spørsmål som gjekk i djupna, kunne ikkje meklar svare. Ikkje viste han kunde til meg som er fagmann heller. Meklar må bli flinkare til å skaffe svar på spørsmål kunden har, og utnytte resursane rundt han/ho.

Etter eg hadde fylt ut egenmelding om tilstanden til bustaden fekk eg beskjed om at "totalrenovert" var det som oftar vart ført sak på. Fekk ikkje muligheit til å skrive ny. Heldigvis ikkje høyrt noko om dette frå kjøpar, så det gjekk vel greit denne gongen. Saknar dermed kritisk informasjon som dette frå meklar FØR dette skjemaet fyllast ut.

Alt i alt fornøyd. Vi hadde en imøtekommende megler som var til god hjelp og stilte opp ved behov. Vi var også fornøyd med salgsprisen.

Meglere tar seg veldig godt betalt for det lille arbeidet de gjør; det meste er "papirarbeid" som i dag går digitalt, og er rutine. Annonseringen de foretar for det enkelte objekt er ofte "klipp og lim", standard-annonser. Visningene de har på objektet er tidsbegrenset, og basert på bilder,takstrapporten og samtale med selger/eier av objektet. Kan gjerne gjøre visninger selv,og kun bruke meglere til formalitetene ved salg av eiendom; skjøter, ev. heftelser,oppgjør, kommunale avregninger,...

Da jeg solgte for ca 2 år siden var det veldig positivt det kom en hovedmegler, og han hadde med seg en til som skulle få se leiligheten fra meglerkontoret som skulle ha kjennskap til denne ved evt sykdom, eller fravær. Megler holdt i trådene og passet på at alt ble gjort korrekt.

Eg vil anbefale å bruke meklar ved sal av bustad. Risikoen for å gjere noko feil om ein gjer dette sjølv vil vere for stor. Har du hugsa å fortelje kjøpar alt, sånn du slepp ein sak i etterkant for at du ga feil eller upresis informasjon om bustaden?

Solgt uten megler, gode erfaringer: - kontroll på eget salg - spare masse penger - være en del av prosessen hele veien

Stor fordel å bruke megler når en selger hus. De har kunnskap om boligsalgs markedet og kan hjelpe selger med å få realistiske forventninger i forhold til hva en kan forvente å få for boligen i forhold til markedet boligen skal selges i. Vi brukte lokalkjent megler som hadde solgt mange hus i området. Takstmannen var veldig grundig, og understøttet opplysninger vi hadde gitt i egenmeldingsskjema.Fordelen med det er at små mangler som var med boligen ikke ble skjult, men opplyst om.

Back to group

This content is created by the open source Your Priorities citizen engagement platform designed by the non profit Citizens Foundation

Your Priorities on GitHub

Check out the Citizens Foundation website for more information