Påstand 1

Påstand 1

I dag skal alle bud stå til minimum kl. 12:00 første virkedag etter siste annonserte visning, men budgiver står fritt til å sette lengre frist. For noen potensielle kjøpere kan dette være knapt med tid til både å tenke seg om og få sjekket finansiering, og vi lurer på om det er en god idé at alle bud må stå til f.eks. kl. 12:00 andre arbeidsdag etter siste annonserte visning?

Points

Salgsprosessen tar lang tid.

Det synes jeg blir altfor lang ventetid, både for selger og potensielle kjøpere. De som er på boligjakt pleier jo å ha det finansielle i orden på forhånd.

Minst en ekstra dag hadde vært bra. Spesielt dersom man ikke har kjøpt og/eller solgt bolig flere ganger tidligere, eller nylig, kan det være overveldende å få ordnet alt på så kort varsel. Det er for de fleste folk den største investeringen de gjør, men det håndteres likevel som en hastesak.

En ekstra dag for kjøper er bra for at kjøper kan gjøre undersøkelser av huset.

Som selger har jeg alltid ønsket mer tid til å svare ja eller nei, i håp om at noen vil by mer når de får tenkt seg om. Som kjøper har jeg det problem at jeg ofte ser flere interessante jeg vil by på, men jeg kan ikke by på en ny favoritt før budet på den første er utløpt uten akspet, for jeg vil jo ikke bli ansvarlig for å kjøpe to. Min konklusjon er at jeg syns dette er en god ide, gjerne fram til andre arbeidsdag kl. 15.00.

Du leser prosjektet nøye, går på visning kanskje sammen med mange andre. Det er vanskelig å få sett ordentlig så prospekt må leses nøye en gang til. En ekstra time er da gull verdt .

Veldig bra poeng av Linda

Ingrid har et godt poeng. Det er ofte man ser på flere boliger samtidig, og da trenger man ekstra tid til å få tenkt seg nøye om.

Enig med Linda. Det er ofte kveldsvisninger, og da blir det ikke mange timene fram til km 12 neste dag. Bør derfor ha en frist gjerne to dager dette.

Kjøperne får bedre tid til å tenke seg om og foreta ny befaring, og ikke minst til å ordne finansiering.

Det er rart at man bruker mer tid på å handle støvsuger enn å handle bolig. Med så korte frister som det ofte er, ikke bare kl 12 dagen etter, men hvert bud etter det, kan man oppleve at boligen blir solgt uten at man hadde muligheten til å være med fordi man trengte å snakke med banken etc i mellomtiden.

Dette høres ut som en god idè. I vår egne erfaring var kl 12 virkedagen etter litt snaut. Ett annet problem er at det ofte er par som kjøper sammen, og en frist midt i arbeidstiden er ikke så bra, da man ofte må ha fullt fokus på budrunden. Frist kl 18 eller 21 hade passet bedre. Da kan man sitte sammen de som kjøper/selger og ha fullt fokus på prossessen.

Et boligkjøp gjøres ofte med lang horisont. En kjøper bør ha tid til å vurdere og områ seg og ikke bli presset til en avgjørelse.

Gir ikke selger mulighet til å la eiendommen gå hvis det kommer inn et attraktivt bud Når man begynner å se på bolig/ gå på visninger bør man ha finansiering i orden. Som kjøper er man også ofte interessert i flere objekter samtidig og en frist gjør det vanskeligere å by på flere objekt. Kjøpere vil kunne få raskere avklaring og så gå videre til neste

Jeg mener at du bør ha finansiering i orden når du går på visninger. Dersom du bare er ute og kikker må du også være forberedt på at andre har alt på stell og kan komme deg i forkjøpet. Jeg synes dagens ordning er bra.

Ettersom det er vanlig at boligsalget ofte avsluttes som en auksjon er det styrende for auksjonen hva utropsprisen er. Ettersom utropsprisen i de fleste tilfeller er det man forlanger for boligen er det fritt å by over. Om utropsprisen hadde vært kr. 1,- er prissettingen noe friere og mer overlatt til markedet.

Jeg syns at en ekstra dag hadde vært bra. Ofte er visningen på kvelden, og da er det knapp tid med kl 12.00 dagen etter visning. En vil kanskje undersøke div ting med hensyn til huset, og må ta kontakt med f.eks kommune o.l, og da er en et par timer påfølgendeformiddag litt lite. I tillegg er det kort tid å tenke seg om for et så stort kjøp, med kun kvelden/natten. Finansieringen må selvsagt være i orden før en skal legge inn bud, så det bør ikke være noen grunn.

Synes fristene i dag er alt for korte. Selv om man har lest salgsoppgaven og ellers forberedt seg, så er det noe med å få tid til å gjøre flere undersøkelser etter at man har vært på visning. Dette er den største investeringen man gjør i livet, så da bør man ha nok med tid. Kunne godt tenkt meg at det ikke kunne legges inn bud før tidligst etter 2 døgn etter visning.

At en potensiell interessent må få tid til å få finansieringsbevis er et dårlig argument da det forventes at seriøse kjøper allerede har dette i orden før visning. Vi bor i et fritt land og på lik linje som du kan kjøpe og selge gjentander på Finn eller en bil via forhandler ser jeg ingen grunn for at "førstemann" prinsippet ikke skal gjelde for bolig. Vi er heldige som har en så likvid boligmarked som Tyskland, Nederland og Frankrike drømmer om.

En så stor og viktig investering fortjener tid til å tenke grundig.

Jeg har ingen sterke meninger om dette. Finansiering burde være på plass før man går på visning til potensielle kjøp, men kan forstå argumentene på den grønne siden også..

Dette gir en ramme som er kjent for alle parter og gir forutsigbarhet. Videre gir en first en mulighet for potensielle kjøpere til å vurdere om de ønsker å være med eller ikke. Boligkjøp bør ha rammer som gir forutsigbarhet. Prosessen i dag oppleves allerede som hektisk, og eventuelt ta bort dette vil føre til at flere blir revet med og gjør bomkjøp

Det å kjøpe bolig er en viktig avgjørelse og med en ekstra dag kan en bruke mer tid på prospektet og innhente evt planlagte endringer rundt boligen/boligstrøket. I noen tilfeller er boligen priset høyere enn en i utgangspunktet har finansiering til og med en ekstra dag kan en få snakket med banken.

Det kan gå vel fort når ein skal bestemme seg, ein dag ekstra tenketid for ta ei avgjerd som har så stor økonomisk betydning vil komme godt med for mange. I tillegg kan det dukke opp alle slags spm knytta til bustaden, logistikk osb. som ein kanskje må ta hensyn til. Ein dag ekstra til å avklare ting vil kunne komme både selger og kjøper tilgode, og fleire vil kanskje unngå å føle at dei har kjøpt «katta i sekken».

Det er en god ide for potensielle kjøpere ser gjerne på flere boliger i løpet av en kveld/helg, og trenger da litt tid til å overveie alle boliger man har sett på.

Jeg synes det er en god ide slik ar man får tenkt seg grundig om. Det er lett å la seg rive med, og det er tross alt snakk om mye penger. Jeg føler også at det blir mindre rom for spekulasjon på denne måten.

En seriøs kjøper er som oftest forberedt og har allerede snakket med banken om finansiering før han/hun begir seg ut på boligjakt. I tillegg er en potensiell kjøper ofte veldig klar over hva han/hun vil ha og hva som er i markedet av denne type boliger. Når kjøper finner "den rette" boligen ønsker kjøper at det skal bli en så rask avgjørelse som mulig.

Jeg mener at man som kjøper må sørge for å ha finansieringen i orden. Jeg liker dagens ordning og ser ingen grunn til at man skal endre på den.

Enig med Jonas, med en så stor investering betyr det ingenting med en dag ekstra,

Det kan være en god ide å ha lik regel uansett hvilken dag du har visning. Har du visning på lørdag får budgivere ekstra tid (søndag)til å tenke seg om men hvis du har visning søndag eller i løpet av uken kan det bli kort tid mellom visning og budgivning dagen etter.

Bedre tid til å bestemme seg, tross alt et viktig valg.

jeg mener det er en god ide slik at man får bedre tid til gjøre de vurderinger man skal. Kjøp av bolig er kostbart og har mange fallgruber.

Kjøper bør ha ordnet finansiering etc før han går på visning. Salgsoppgaven bør også være gjennomgått så man vet medt mulig om objektet når man går på visning. Det er ofte bare følelser som er avgjørende på selve visningen, alt annet bør man ha undersøkt og avklart på forhånd. 1. virkedag bør derfor være tilstrekkelig etter min mening.

Ja, det er et godt argument å la alle bud stå til 12:00 andre arbeidsdag. En visning varer gjerne bare 30-60 minutter, ofte kommer man på andre ting i etterkant som man vil undersøke nærmere, gjerne etter samtale med megler, detaljer angitt i prospektet eller som man har sett i boligen.

Jeg syns O-C er inne på noe her. Er det så viktig at det skal gå så veldig fort i starten? En dag ekstra kan være greit å ha. Det er ikke alltid man har bestemt seg for at man skal kjøpe hus selv om man er på visning. De fleste vet dette, men ikke alle.

En god ide fordi det sikrer i større grad at alle har samme forutsetninger. En ekstra dag i salgsprosessen bør ikke ha noen negative konsekvenser.

Ja dette er et godt argument. Å kjøpe en bolig har i dag blitt en hastesak hvor man må slå til i akkurat rette sekund. Som kjøper kunne jeg godt tenkt meg litt bedre tid både til å vurdere boligen etter visning og til å gi ett evt bud.

Krav til bolig/finansiering/finansiell smertegrense bør være utredet og avklart lenge før visning, så dagens budregler er helt ok. 12-timersgrensen ivaretar både budgivers og selgers behov for forutsigbarhet i budrunden samt trygghet om at kjøpesummen reflekterer markedet.

Kjøperen bør ha finansieringen klar. Er man på visning til et hus/en leilighet man ikke har finansiering for skal det ikke gå ut over de som har det og er interesserte i objektet. Selv om det er en stor investering vet de aller fleste om det er en bolig man kan tenke seg etter visningen. Man kjenner jo med en gang om dette kan bli et "hjem" eller ikke.

Kjøper må ha finansieringen i orden før budgivning. Jeg mener derfor at første virkedag etter siste annonserte visning er bra for både kjøper og selger.

Når man starter boligjakt, bør man allerede ha laget en god oversikt over sin finansiering. Og på visning betemmer kjøper om å være med i budrunde. Men jeg tror alle bud skal stå lenger f.eks. til kl. 16:00 første dag etter siste visning slik at prosessen blir mindre stressende for budgivere uten å brukr unødvendig tid som kan føre til å miste andre kjøpmulighter.

Å kjøpe bosted er normalt noe man ikke gjør mange ganger i livet, å da burde man kunne ha litt bedre tid på seg for å kunne tenke gjennom det hele. I dag kan det bli ganske stressende med bud allerede neste dag, og kanskje heftig budrunde.

Dette er ett viktig poeng. Fra visning kl 1900 til kl 1200 neste dag er for kort tid. Det går ofte for fort i dag. Kjøper trenger tid til å få sikkret seg att det er denne boligen en ønsker å by på.

Jeg syntes dette er en god ide. Litt tid første dagen slik at man kan få tenkt seg litt om. Det er den største investering man gjør i livet. Men kjøper bør ha finansiering i orden før de går på visning. Snakket med banken om mulig lån...

Jeg mener også at finansieringen bør være i orden før en drar på visning. Min erfaring er at bankene omstiller seg raskt hvis man må f.eks øke lånesummen før salg. Jeg ser at det kan være nyttig med én ekstra dag, men jeg tror man luker ut de useriøse ved å ha dagens ordning.

Jeg syns det fungerer bra i dag, hvor man har budrunde påfølgende dag. En dag er kanskje raskt, men det er ikke alltid boliger blir solgt med en gang. Selv om boligmarkedet er hett noen steder, behøver ikke det påvirke betingelsene for alle salg.

Det er en god ide fordi potensielle kjøpere da har bedre tid til å tenke seg om og eventuellt få sjekket finansieringen, selv om det absolutt er en fordel å sjekke finansieringen før man starter med å gå på visninger. Det haster ikke så mye i salgsprosessen at man ikke kan ha en dag ekstra på seg.

Jeg er enig i at salgsprosessen i det store og hele kan gå vel raskt, jeg vurderte nøyere, og tok meg bedre tid, sist gang jeg kjøpte turjakke enn da jeg investere i bolig. En dag ekstra kan bety mye for mange, og har få eller ingen negativ innvirkning til andre.

Back to group

This content is created by the open source Your Priorities citizen engagement platform designed by the non profit Citizens Foundation

Your Priorities on GitHub

Check out the Citizens Foundation website for more information