Påstand 3

Påstand 3

I dag kan en potensiell kjøper inngi bud direkte til boligselger uten å måtte følge budreglene som gjelder ved bruk av megler, såkalt «kupping». I slike tilfeller kan ikke megler informere andre interessenter om budet som er kommet inn og forhandlingen mellom boligselger og budgiver må skje uten meglers deltagelse. Bør reglene for bud gjelde alle kjøp, også de hvor boligen selges uten megler? Da vil potensielle kjøpere få like regler som vil kunne gi forutsigbarhet samtidig som vi hindrer at kjøpere «kupper» en budrunde hvor andre budgivere ikke gis anledning til å delta. Vi lurer på om det er fornuftig at budreglene skal gjelde likt for alle forbrukere ved alle boligsalg der boligen markedsføres med annonserte visninger.

Points

Kjøp/salg blir fort avgjort

Er enig med Nicolay Drager - er tilhenger av en mest mulig transparent prosess som er lik for alle.

Jeg syns det høres ut som en god idé. I følge loven kan man velge å selge til hvem man vil, og det trenger ikke å være det høyeste budet. Har man derimot en lov der alle interesserte får vite om alle bud vil de ikke føle seg like snytt. De har mulighet til å være med, men kan fortsatt tape selv om de vil by høyere.

Både og. Dersom selger først har valgt å gå igjennom megler bør han følge spillereglene for budgiving. Men om boligen selges privat bør kjøpere være inneforstått med at det ikke er deres privilegium å vite alt som skjer rundt salget.

Jeg vil tro at motivasjonen bak å "kuppe" et kjøp er for å forsøke å måtte betale minst mulig for en eiendom. Hvorfor skal man ellers ønske forsøke å gå utenom budprosessen ? Hvor ofte tjener egentlig en selger på å godta en sånn "kupping" i forhold til en ordinær budrunde ? Er ikke kupping litt "dirty trick" ved å spille på selgers usikkerhet om at hvis selger ikke godtar det kuppede budet så kan selger gå glipp av penger hvis budrunden blir lavere enn det "kuppede" beløpet ?

Reglene for bud bør gjelde for alle kjøp for å unngå "kupping". Dette vil også kunne beskytte selger. En ung, uerfaren selger kan bli "offer" for en kjøper som vil kuppe boligen. Kjøper kan være ekstra pågående og gi selger inntrykk av at det budet han kommer med vil trumfe senere bud. Selger kan bli usikker og akseptere budet som legges inn ved "kuppingen" og dermed gå glipp av en budrunde som kunne gitt høyere salgssum.

Når en bolig selges uten megler og mellom private ser jeg ingen grunn til at ikke selger kan selge til hvem som helst når som helst til en hvilken som helst pris inntil bindende avtale er inngått. I slike tilfelle synes jeg hensynet til selger frie vilje skal veie tyngre enn potensielle kjøperes behov for forutsigbarhet og likebehandling.

Jeg er enig med Nicolai Drager sitt argument.

Kuppe en bolig/leilighet før vising bør være lov selv om det føles urettferdig om det var en bolig du er veldig intr i. Er enig med Håkon.

Jo, Nicolai, man sparer masse penger på å selge selv og det må man få lov til. Men jeg tror jeg ville valgt en megler eller advokat til å ta seg av det formelle.

Jeg lurer på en ting. Hvis man har en som er interessert i å kjøpe huset sitt. Og man ikke har satt opp noen visninger eller lignende. Sparer man ikke veldig mye penger da, for man slipper å betale for megler til å gjøre endel arbeid? Hvis det er mye penger å spare her, syns jeg det er dumt hvis man må ha megler i en bolig salgsprosess. Hva tenker dere?

Gir selger ett valg og frihet.

Enig med Nicolai Drager, - man kan spare mye penger på ikke bruke megler. De gjør det naturligvis jobben lettere, men det koster veldig mye. Og spesielt når man ser på hvor lite ansvar de tar på seg i prosessen. Hvis det er noe feil med huset/ leiligheta, og dette oppdages etter at kjøpet har funnet sted, så tar ikke megler på seg noe ansvar for at de ikke har fått fram mangelen. Så boligforsikringen er noe som burde endres, for å gjøre det sikrere for begge parter.

Dersom selger velger å ta imot et bud direkte, bør dette kun være lov før megler er involvert. Man har lov til å selge til hvem man vil, så dette burde ikke være noe problem. Men har man først involvert megler, bør man stå dét løpet helt ut. Det blir mest ryddig og rettferdig for alle parter.

Kupping føles svært urettferdig for kjøper som i lang tid har undersøkt markedet og lenge forberedt seg på budrunde på nettopp denne boligen. På den annen side kan det være helt greit for en selger som ikke benytter megler å selge til dem man ønsker?

Jeg synes absolutt det bør være samme regler uansett om man bruker megler eller ikke.

Åpenhet er viktig, og "kupping" er ikke greit. Har man valgt å benytte megler er det meglers oppgave å drive en åpen budrunde. Et større problem er at noen bud bes betraktet som konfidensielle (lukket bud) overfor andre eventuelle budgivere. Det er heller ikke akseptabelt.

Det bør være lov å selge privat uten megler ved kupping. Huseiere selv bør få lov til å selv bestemme hvordan man selger. Det er alltid en risk å akseptere slik "kupping", og huseier bør selv kunne bestemme om man vil ta denne risikoen.

Hvis en selger helt uten megler, annonserer og gjør alt selv, kan jeg ikke forstå at det angår noen andre hva som ble gitt for boligen.

Det fratar kjøper et av få virkemidler i en prosess ved å prøve å sikre seg en bolig. Regler bør ikke kun favorisere selger. Hvis selger er fornøyd med budet som kommer bør han/ hun stå fritt til å akseptere. I kupping må man anta at både selger og kjøper er fornøyde.

Det bør være like regler for alle kjøp, det gjør alt mer forutsigbart. Som en del av de reglene bør også "kupping" være en del av mulighetene.

Det er veldig irriterende når noen kupper en leilighet før visning, men må man ikke i utgangspunktet få lov til å selge til hvem man vil, når man vil, til den prisen man vil?

Hvis noen ringer på døren og vil kjøpe huset, må eier kunne forhandle med kjøperen, og hvis de blir enige om en pris, bør det ikke være krav til annonsering og budrunde. Hvis eier ikke har noen kjøper og annonserer privat, bør de kunne bestemme regler for ev. bud selv. Men hvis man benytter megler, bør reglene for bud gjelde.

Det kan vere mange ulike grunner til at ein velger å selge ein bustad utan å bruke megler (som er veldig dyrt), og utan at andre interessenter er inviterte. Må vel vere opp til kjøper og selger om ein velger å gjøre det på denne måten.

Jeg har ingen sterke meninger om man skal få lov til å "kuppe" eller ej. Derimot har jeg lenge stilt meg undrende hvorfor reglene er annerledes dersom et bud er formidlet direkte eller via megler. Poenget er at selger burde få lov til å selge til hvem han/hun vil og når han/hun vil gjøre det, men reglene burde ikke være annerledes utfra hvordan budet ble formidlet på et rent teknisk/praktisk nivå. Regler burde være like for alle - alltid.

Kupping kan jo også være at det dukker opp noen i familien som ikke var klar over at du ville selge, og de fleste vil jo gjerne hjelpe om man kan bli enig om en pris utenom budrunder.

Jeg synes det burde være klare regler mot å kuppe en budrunde. Når man har lagt ut en bolig for salg er dette en offentlig sak. Full åpenhet om alle bud som har kommet inn med lengre frist for aksptering av budet

Jeg ønsker at "kupping" skal være mulig. Har man en kjøper som er interessert og ønsker å selge til vedkommende, bør dette fremdeles være mulig uten budrunde. Jeg tenker at dette kanskje kan være nyttig på mindre steder o.l.

Jeg mener at det blir for mye overstyring om man ikke selv som selger kan velge å selge utenfor budrunden. Selvsagt kan noen bli oppgitte over kupping, men dette mener jeg må være opptil selger og kjøper hvis de ønsker det. Noen ting må man få lov til å velge selv.

Jeg er enig med Håkon her, vil man selge boligen utenfor visning bør man få lov til det, en boligsalgsprosess kan være uoversiktlig nok for en selger om man ikke skal forvente at meningmann kan alle disse reglene også.

Kupping er ikke greit, det bør være regler for bud på alle annonserte salg. Ellers føles det som å bli lekt med. Jeg opplevde å planlegge å gå på visning, brukte lang tid på å sette meg inn i prospektet, undersøkte området, planla med andre mht visningsdagen, og på vei til visningen fikk vi beskjed om at huset var kuppet. Vi følte oss snytt og vi hadde i realiteten ingen sjans på boligen. Veldig irriterende.

Kupping kan selvfølgelig være irriterende, men er det ingen lov som sier at man MÅ bruke megler ved salg av bolig. Men har man først signert kontrakt med megler, bør prosessen derfra være transparent.

Ikke alle som legger inn et bud kan få bolingen man ønsker seg sånn at det kan likestilles med kupping. Bare fordi megleren ikke er med i budsprosessen sier de fleste ikke nei til å sette opp kjøpskontrakten for i det minste tjene litt.

Bare hvis det var allerede satt tid for visning bør man følge opplegget, men likevel må man kunne selge til den man vil. Betaler man for megleren er det jo også dumt å ikke benytte seg av denne.

Jeg syns at uansett om man velger å selge med eller uten en megler så bør budreglene være like. Og prosessen bør være transparent, og alle budgivere bør ha rett til å få en oversikt over ankomne bud.

Til Nicolai D, Du har rett i at det nok kan være mye penger å sparer på å ikke bruke megler hvor selger og kjøper allerede er enige om å inngå avtale. Det vi imidlertid lurer på her, gjelder salg hvor selger ikke har en bestemt kjøper. Da er det naturlig at selger annonserer boligen for salg, enten hen bruker megler eller ei. Bruker selger megler, er det regler for bud, men bruker selger ikke megler, er dette ikke regulert. Burde begge deler vært regulert likt? Hilsen Forbrukerrådet

Jeg er litt delt. Som kjøper vil jeg ikke at "kupping" skal være mulig, men som selger er det jo fint å ha mulighet til det. Når det er sagt, synes jeg kjøp og salg av eiendom er noe litt annet enn kjøp og salg av eiendeler, og alle burde ha like muligheter til å delta i en budrunde.

Når selger har allerede bestemt seg for å selge via megler, da skal alle interesserte får like muligheter; derfor kupping bør ikke være tillatt.

Det er forståelig at selger vil ha mest mulig for boligen som skal selges. Selv om det for noen kan føles urettferdig med kupping tror jeg vi alltid vil oppleve at noen kan «kjøpe det de vil ha» uavhengig av pris.

Hvis bolig blir solgt privat, bør det være like regler. Selger er sin egen megler med det annsvaret som følger med. Det er nok vanskelig å kontrolere men reglene bør være like

Megler burde ikke ha lov til å være involvert i slike direkte bud som ikke er offisielle ovenfor alle interessenter. Hvis det skal gis direkte private bud utenom det som er angitt i annonnser (visning) burde det gis direkte til selger. Det virker uetisk at et objektet trekkes før oppsatt visning uten at andre har hatt mulighet til å by og da bør megler holde seg unna som et klart insitament om at bransjen ikke støtter denne måten å forhandle på.

Man bør kunne selge til hvem man vil selv om det er irriterende.

Utestenger potensielle kjøpere

Bruker selger megler, er det regler for bud, men bruker selger ikke megler, er dette ikke regulert. Burde begge deler vært regulert likt? Der fikk vi litt annet å tenke på. Kanskje det burde finnes regler uansett ?

Siden man kan selge sin egen bolig uten megler faller en innstramming litt på stengrunn. Det bør være nok fleksibilitet i systemet til at man ikke skal måtte ha megler, og heller ikke måtte holde seg til et ekstremt strengt regelverk. Man bør i ytterste konsekvens få lov til å selge til den man vil.

Å selge noe er en privatsak. Uansett om det er en bil eller ett hus. De fleste velger vel en megler for å selge huset siden de har ett ferdig apparat for å markedsføre å fikse alle papirer. Noen selger med følelse, å andre vil bare ha best mulig pris. Uansett så må selger kunne selge til den han ønsker. Kan sikkert være frusterende å ønske å kjøpe en bolig, og den "bare" forsvinner ", men alle har jo muligheten å kontakte selger direkte om man ønsker.

Selv om det er frustrerende for potensielle kjøpere at en bolig blir "kuppet", så kan det være en fordel for selger. Hvis en får inn bud på forhåndsvisning, som en er fornøyd med, så slipper man unna flere visninger, og får det raskt overstått. Når en bolig selges uten megler, bør selger få gjøre som en vil.

Dersom man selger privat, utenom meglerfirma, bør kjøpere kunne ha mulighet til å gi direkte bud før en visning eksempelvis. Det er ingen garanti for at en budrunde alltid vil gå helt rett for seg ved privat salg. Ved salg gjennom megler bør potensielle kjøpere gi bud gjennom denne.

Selger må fortsatt stå fritt til å kunne akseptere eller forkaste ethvert bud som kommer inn, enten det er før eller etter visning. Her må en legge til grunn at selger er den rette part til å ivareta sin egen økonomiske interesse ved salget.

Back to group

This content is created by the open source Your Priorities citizen engagement platform designed by the non profit Citizens Foundation

Your Priorities on GitHub

Check out the Citizens Foundation website for more information