Påstand: Skriftlig advarsel ved kjøp/eierskap aktive fond

Påstand: Skriftlig advarsel ved kjøp/eierskap aktive fond

Det finnes to typer aksjefond. Indeksfond vil for de fleste gi den beste avkastningen, fremfor aktive fond. Dette fordi indeksfond har lave gebyrer og følger indekser, mens aktive fond styres av meglere som prøver å «slå» børsen/markedet. Meglerne tar seg så godt betalt for jobben i form av høye gebyrer, helt uavhengig av avkastningen. Gebyrene trekkes av saldoen i fondene. Aktivt forvaltede fond, hvor det ikke kan belegges med forskning at fondet kan forventes å gi høyere risikojustert avkastning enn indeksfond, bør derfor utformes med generell advarsel til kunder. En slik advarsel bør jevnlig sendes ut til kunder som eier aktive fond.

Points

Ok

Dette kan de som har aktive fond

Folk må følge med selv.

Fond som gir lav eller negativ avkastning skal ikke kunne betale milionlønninger til forvaltere. Som regel er aktiv forvaltning ikke stort mer lønnsom enn indeksfond. Flaks og uflaks og ikke dyktighet er hovedårsaken.

Det er tilstrekkelig med info

Veldig godt forslag med bevisstgjøring om folk generelt er ignorante på dette, men "jevnlige advarsler" hørtes ikke ut som veien å gå.

Blir for byråkratisk, folk må tenke sjæl.

Det har blitt noe bedre, men disse forskjellene må komme enda bedre frem i media, hos bankene og hos fondsforvalterne.

Enig med Andrej i at en slik advarsel heller bør sendes investoren i det han skal til å investere. Jevnlige advarsler tror jeg vil irritere mer enn å informere. En godt gjennomført opplysningskampanje med god mediadekning tror jeg vil være mer fruktbart.

Mange har nok lite kunnskap om dette, og trenger informasjon.

aner ikke noe om dt

Høg risiko og høg avkastning vil følgjast åt. Det får halde.

Hvis man har kommet seg gjennom papirmølla for å kjøpe fond, og ikke har fått med seg denne informasjonen, så kan man neppe ha lest stort av det man signerte på. Hva får dere til å tro at kunden kommer til å lese denne informasjonen? Hadde jeg mottatt denne type informasjon jevnlig(!), så ville jeg ha oppfattet det som spam.

Jeg er enig i at en advarsel (eller informasjon) om dette bør sendes investoren, men kun idet vedkommende skal starte sparing eller investering i det aktuelle fondet. Det er helt unødvendig å sende en slik advarsel ut jevnlig.

Indeksfond passer nok best for småsparere generelt. De slår de fleste aktivt forvaltede fond av årsaken du beskrev, og man slipper å følge med på fondets prestasjoner. Men det finnes gode aktivt forvaltede fond også, som har slått indeks over lengre perioder. Jeg synes det ville være rart å advare kundene mot disse gode fondene med en generell advarsel om aktivt forvaltede fond.

Jeg ser ikke helt hensikten med slike gjentatte advarsler. Hva ønsker man å oppnå med slike advarsler? Vil det å gjenta advarslene jevnlig føre til at flere forstår innholdet, eller vil det bli slik Jørgen skriver, oppfattet som spam? Det er viktig med nøytral og god informasjon før signering av kontrakt, og enig med Odd som skriver at det er bedre med allmenn bevisstgjøring.

Betre med god inngangsinformasjon.

Dette er vel informasjon som er lett tilgjengelig og for mye informasjon kan jo også oppleves som forvirrende isteden for oppklarende.

Denne informasjonen blir gitt om igjen og om igjen. Jeg er redd nye retningslinjer bare fører til at den blir mer og mer omstendelig formulert. "Merkevarer" selges med påslag i alle varekategorier. Det er bedre med allmenn bevisstgjøring.

gebyrer/kostnader er underkommunisert

Bra å passe på

Dette bør man vite når man velger å gå inn i et fond

Kan være ein ide. Fordi det er mange fond der verdistigningen er for lav. Gebyrene som er like nesten uansett fører av og til til netto verdinedgang. Uten at investoren blir gjort oppmerksom på det.

Lav , middels og høy risiko .

Jeg vil ikke at en megler skal skumme fløten av fondene jeg sparer i

vet ikke

Mange har nok lite kunnskap, så en god idè

Advarsel man får når man tegner kontrakt

Dette er informasjon de som kjøper aktive fond får når de skriver under kontrakten. Dette endrer seg ikke underveis. I tillegg har aktive fond en hel del krav mot seg vedrørende kontakt med kunder, og man ser dette i årsoppgaven. Dersom noen ikke skjønner konsekvensene av dette, så er det deres "problem", og ikke noe det trengs å advares om skriftlig på en jevnlig basis.

Mange har nok lite kunnskap om dette, og treng meir informasjon.

Ja, kjøp av aksjefond burde utstyres med varselskilt og grønn (bank)mann, som gjør det tydelig at du nå beveger deg på glatt is.

Back to group

This content is created by the open source Your Priorities citizen engagement platform designed by the non profit Citizens Foundation

Your Priorities on GitHub

Check out the Citizens Foundation website for more information